Tìm kiếm

 

Triển khai, thực hiện Đề án 996 và Chương trình 1322 vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc
Người đăng tin: Hải Văn Trần Ngày đăng tin: 04/08/2022 Lượt xem: 17

Trong thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chương trình và đề án trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước tại địa phương và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng có một số khó khăn, vướng mắc.


Trong đó, Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được ban hành tại Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 996); Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 được ban hành tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 1322) đang được Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tích cực triển khai.

 


Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ Doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới đo lường

 

Việc triển khai Đề án 996 gặp khó khăn do chưa có hướng dẫn về nguồn kinh phí, định mức chi, nguồn chi. Về vấn đề này, Sở Khoa học và Công nghệ đã có kiến nghị, đề xuất kính đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cần sớm hướng dẫn chi tiết về kinh phí thực hiện bao gồm mức chi, nguồn chi để các địa phương có cơ sở triển khai, thực hiện.

 

Đối với Chương trình 1322, ngoài việc chưa có văn bản quy định về công tác quản lý Chương trình 1322, thì hình thức hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng theo dạng nhiệm vụ khoa học và công nghệ sẽ khó thu hút doanh nghiệp tham gia do trở ngại về thời gian, thủ tục hành chính. Vì, vậy, để Chương trình 1322 thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia thì thiết nghĩ Bộ Khoa học và Công nghệ nên sớm ban hành quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các hình thức hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng thông qua nhiệm vụ KH&CN theo hướng cải cách thủ tục hành chính để giảm thời gian giải quyết để hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp tham gia chương trình.

 


Sở Khoa học và Công nghệ đến làm việc tại Doanh nghiệp

 

Được biết, để triển khai thực hiện Đề án 996, Chương trình 1322, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn thành phố và Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 23/02/2022 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch “Tổng thể thực hiện Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

0 2 6 9 3 5 1 2 2

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập