Tìm kiếm

 

Thông báo về việc kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp
Người đăng tin: Vân Thị Thanh Nguyễn Ngày đăng tin: 13/07/2022 Lượt xem: 27


Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 6059/TB-SHTT ngày 11/7/2022 về việc kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

 

Thực hiện quy định tại điểm 59 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp (được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011, Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 và Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016), Cục Sở hữu trí tuệ đã lập kế hoạch tổ chức Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp trong năm 2022.

 

Thông tin cụ thể về Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp tiếp theo sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ thông báo trên trang tin điện tử www.ipvietnam.gov.vn.

 

Toàn văn Thông báo số 6059/TB-SHTT có thể tại về tại đây.

Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

0 2 7 0 5 9 3 6 1

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập