Tìm kiếm

 

Kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2022
Người đăng tin: Hoàng Tiên Đinh Ngày đăng tin: 28/06/2022 Lượt xem: 75


Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

 

Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-SNV ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2022;

 

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2022 như sau:

 

1. Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức

 

Sở Khoa học và Công nghệ công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đối với các thí sinh trong danh sách trúng tuyển được phê duyệt tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 282/QĐ-SNV ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng (Quyết định số 282/QĐ-SNV kèm theo).

 

2. Hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng đối với người trúng tuyển

 

Trên cơ sở danh sách trúng tuyển, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị hướng dẫn cho người trúng tuyển hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để thẩm định, ban hành quyết định tuyển dụng, cụ thể như sau:

 

a. Thành phần hồ sơ

 

- Bản chính[1] và 01 bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng và chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

 

- Bản sao quyết định lương gần nhất (nếu có) và bản sao sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội (đối với các trường hợp đã có thời gian hợp đồng lao động).

 

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

 

b. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ

 

Theo quy định tại khoản 1, Điều 17, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, việc hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng viên chức thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

 

Lưu ý: Việc thẩm định và ban hành Quyết định tuyển dụng viên chức phụ thuộc vào thời điểm cá nhân, đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ.

 

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Sở Khoa học và Công nghệ sẽ báo cáo Sở Nội vụ hủy kết quả xét tuyển viên chức và công nhận trúng tuyển đối với thí sinh có kết quả xét tuyển thấp hơn liền kề. Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ công khai trên trang thông tin điện tử và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo đối với trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định.

 

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo cho các thí sinh, đơn vị được biết và thực hiện theo đúng quy định.

 


[1] Sở Khoa học và Công nghệ sẽ trả lại bản chính sau khi đối chiếu với Phiếu đăng ký dự tuyển và yêu cầu vị trí việc làm.


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

0 2 7 0 5 9 3 0 8

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập