Tìm kiếm

 

Công khai quyết toán NSNN năm 2021
Người đăng tin: Tuyên Thị Bá Nguyễn Ngày đăng tin: 15/06/2022 Lượt xem: 15


Căn xứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 30/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Thông báo số 67/TB-STC ngày 30/5/2022 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng về việc thẩm định quyết toán ngân sách năm 2021;

 

Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của Cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ theo Quyết định số 226/QĐ-SKHCN - 13/06/2022. Phụ lục đính kèm QĐ 226/QĐ-SKHCN


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 6 6 9 8 3 2 1

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập