Tìm kiếm

 

Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án 100 về truy xuất nguồn gốc
Người đăng tin: Hải Văn Trần Ngày đăng tin: 13/06/2022 Lượt xem: 22

Trong quá trình triển khai, thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, Đà Nẵng và các địa phương đều gặp một số khó khăn, vướng mắc.


Theo Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 thì  Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực tổ chức triển khai thực hiện hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại địa phương (Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 13/2022/NĐ-CP). Nghị định số 13/2022/NĐ-CP cũng như Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (sau đây viết là Đề án 100) không quy định các địa phương phải xây dựng Hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc (hay Cổng TXNG) sản phẩm, hàng hóa cấp tỉnh.

 

Về vấn đề các địa phương có nhất thiết phải xây dựng hệ thống thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa địa phương hay không? Trả lời câu hỏi này, tại Hội thảo “Triển khai, áp dụng và quản lý hoạt động truy xuất nguồn gốc” do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức tại Nha Trang ngày 01/6/2022 vừa qua, đại diện Vụ Hợp chuẩn Hợp quy (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) đã khẳng định chỉ có Cổng truy xuất nguồn gốc quốc gia, các địa phương không cần xây dựng Cổng TNXG của địa phương.

 


Hội thảo TXNG tại Nha Trang do Tổng cục TCĐLCL tổ chức

 

Thực tế hiện nay, một số tỉnh, thành phố trực thuộc TW đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 100, trong đó có nội dung xây dựng, duy trì vận hành hệ thống thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa. Tuy nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ chưa có hướng dẫn về việc kết nối hệ thống thông tin TXNG của các bộ, ngành, địa phương với Cổng TXNG quốc gia cũng như nguồn kinh phí xây dựng, duy trì hệ thống thông tin TXNG, dẫn đến sự lúng túng, chồng chéo, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ở địa phương; đồng thời, nhu cầu về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa ở nhiều địa phương chủ yếu tập trung vào nhóm sản phẩm nông sản, thực phẩm, dược phẩm. Với những khó khăn, bất cập nêu trên, thiết nghĩ Bộ Khoa học và Công nghệ cần xem xét tính hiệu quả khi các địa phương có kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa cấp tỉnh kết nối Cổng TXNG quốc gia để có hướng dẫn thống nhất, phù hợp trong quá trình triển khai Đề án 100 để các bộ, ngành, địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 6 6 9 8 2 3 5

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập