Tìm kiếm

 

Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực ann toàn bức xạ
Người đăng tin: Sang Huỳnh Ngày đăng tin: 10/06/2022 Lượt xem: 84

Ngày 06/06/2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 08/2022/TT-BKHCN quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về ứng phó và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; đo liều chiếu xạ cá nhân; kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ.


Thông tư 08/2022/TT-BKHCN quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước gồm:

 

1. Ứng phó và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh và cấp quốc gia.

 

2. Đo liều chiếu xạ cá nhân.

 

3. Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ.

 

Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm định mức lao động, định mức thiết bị, định mức vật tư, định mức cho công tác chỉ đạo, điều hành và thường trực ứng phó và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân và định mức huấn luyện, diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân.

 

Theo đó, quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ Ứng phó và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh và cấp quốc gia gồm 15 nội dung: Tiếp nhận và xử lý thông tin sự cố; Đánh giá tình trạng sự cố và xác định mức báo động; Lập phương án xử lý tại hiện trường; Tìm kiếm nguồn phóng xạ; Thu hồi nguồn phóng xạ; Cung cấp thông tin; Kiểm xạ và tẩy xạ môi trường; Kiểm xạ và tẩy xạ người; Đánh giá liều bức xạ trong sự cố; Giám định hạt nhân tại hiện trường; Lập kế hoạch khắc phục sự cố; Xử lý sơ bộ chất thải phóng xạ; Thông báo về sự cố cho quốc gia, tổ chức quốc tế và đề nghị trợ giúp quốc tế; Đánh giá phát tán chất phóng xạ trong môi trường không khí và Đánh giá phát tán chất phóng xạ trong môi trường nước.

 


Hoạt động diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp thành phố do Sở KH&CN tổ chức

 

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ Đo liều chiếu xạ cá nhân gồm 3 nội dung: Đo liều chiếu xạ cá nhân; Kiểm xạ phòng chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế; Kiểm xạ thiết bị phát bức xạ cố định dùng trong công nghiệp (thiết bị phân tích huỳnh quang tia X, thiết bị soi kiểm tra bo mạch, soi kiểm tra an ninh, thiết bị đo chiều dày, thiết bị đo mức).

 

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ gồm 13 nội dung: Hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ đa năng; Hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ với nguồn Gamma; Hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ với nguồn tia X; Hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ với nguồn Beta; Hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ với nguồn Alpha; Kiểm định thiết bị X-quang tổng hợp dùng trong y tế; Kiểm định thiết bị X-quang di động dùng trong y tế; Kiểm định thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình dùng trong y tế; Kiểm định thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế; Kiểm định thiết bị X-quang chụp vú dùng trong y tế; Kiểm định thiết bị X-quang chụp răng dùng trong y tế; Kiểm định máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị và Kiểm định thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa dùng trong y tế.

 

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước và các cơ quan, tổ chức khác liên quan đến sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện các dịch vụ ứng phó và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; đo liều chiếu xạ cá nhân; kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ. Đồng thời, cũng khuyến khích cơ quan, tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử không sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện các dịch vụ tương ứng nêu trên.

 


Dịch vụ Đo liều chiếu xạ cá nhân do Trung tâm TKNL và Tư vấn CGCN Đà Nẵng thực hiện

 

Đối với thành phố Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ rất quan tâm và thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước về hoạt động bảo đảm an toàn bức xạ và ứng dụng năng lượng nguyên tử, đồng vị phóng xạ. Đồng thời, Sở đã tham mưu cho UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 6819/KH-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2015 về việc Ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp thành phố Đà Nẵng và đã tổ chức diễn tập 04 kịch bản hàng năm. Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành “Đề án quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018 - 2022” và tổ chức quan trắc phóng xạ môi trường định kỳ hằng năm. Hiện nay, Sở tiếp tục xây dựng Đề án Quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030. Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng là đơn vị đang được giao thực hiện các nhiệm vụ về ứng phó và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; đo liều chiếu xạ cá nhân, …Với sự ra đời của Thông tư 08/2022/TT-BKHCN, Trung tâm sẽ có cơ sở để hoàn thiện các danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực an toàn bức xạ, góp phần xây dựng được phương án tự chủ tài chính theo các quy định hiện hành.

 

Thông tư 08/2022/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2022. Chi tiết tham khảo tại đây!


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

0 2 7 1 8 3 3 8 1

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập