Tìm kiếm

 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội thảo “Triển khai, áp dụng và quản lý hoạt động Truy xuất nguồn gốc”
Người đăng tin: Hải Văn Trần Ngày đăng tin: 10/06/2022 Lượt xem: 21

Ngày 01/6/2022, tại Nha Trang, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo “Triển khai, áp dụng và quản lý hoạt động Truy xuất nguồn gốc”. Chủ trì Hội thảo là ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Thành phần tham dự Hội thảo gồm đại điện lãnh đạo các vụ thuộc Tổng cục, Lãnh đạo các Sở Khoa học và Công nghệ các địa phương và các doanh nghiệp.


Tham dự Hội thảo, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng có ông Nguyễn Viết Toàn - Trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và công chức phòng tham dự. Tham luận tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Mai Hương – Vụ trưởng Vụ Hợp chuẩn Hợp quy (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) cho biết căn cứ quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc (TXNG) sản phẩm hàng hóa bao gồm Luật An toàn thực phẩm, Luật Thủy sản, Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt; Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc; Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường.

 


Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội thảo "Triển khai, áp dụng và quản lý hoạt động TXNG

 


Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ các địa phương

 

Theo đó, trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ: Giúp Chính phủ quản lý nhà nước về hoạt động TXNG sản phẩm, hàng hóa; hướng dẫn nâng cao năng lực kỹ thuật cho hoạt động TXNG sản phẩm, hàng hóa và hỗ trợ phát triển sản phẩm, hàng hóa chủ lực, phát triển kinh tế-xã hội của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực và địa phương; quy định hệ thống TXNG sản phẩm, hàng hóa bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu; quản lý sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm và vật mang dữ liệu; quản lý tổ chức triển khai, thực hiện TXNG đối với sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi, lĩnh vực được phân công quản lý.

 


Các đại biểu đã đi thực tế tại các doanh nghiệp

 

Theo bà Nguyễn Thị Mai Hương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực tổ chức triển khai thực hiện hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại địa phương.

 

 
Các đại biểu đã tham luận về thực trạng hoạt động TXNG

 

Các đại biểu cũng đã tham luận tại Hội thảo về thực trạng hoạt động TXNG và giới thiệu về các tiêu chuẩn, khái niệm và hệ thống TXNG. Qua đó giúp các đại biểu tham dự hiểu được cách triển khai, áp dụng và quản lý hoạt động TXNG tại địa phương, doanh nghiệp. Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Viết Toàn - Trưởng phòng Quản lý TCĐLCL - Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng đã nêu bật những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án 100 tại thành phố Đà Nẵng, trong đó có những vướng mắc chủ yếu hiện nay là các địa phương có cần xây dựng Hệ thống thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa của địa hay không? nếu có thì kinh phí xây dựng Hệ thống thông tin TXNG lấy từ nguồn nào?


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 6 6 9 8 2 3 9

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập