Tìm kiếm

 

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Thông Văn Lê Ngày đăng tin: 06/06/2022 Lượt xem: 16

Ngày 21 tháng 12 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 445/QĐ-SKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022, theo đó, việc thanh tra được tổ chức triển khai đúng kế hoạch đã được phê duyệt.


         

 

Ngày 21 tháng 12 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 445/QĐ-SKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022, theo đó, việc thanh tra được tổ chức triển khai đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành triển khai 3 cuộc thanh tra với 36 cơ sở. Nội dung thanh tra được tập trung ở lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và an toàn bức xạ và hạt nhân. Trong quá trình thanh tra, đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành đúng quy định của pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và lĩnh vực an toàn bức xạ, hạt nhân trong hoạt động của đơn vị. Trong hoạt động thanh, kiểm tra đã phát hiện 02 đơn vị vi phạm hành chính, Thanh tra Sở đã xử phạt vi phạm hành chính 02 tổ chức với tổng số tiền 53.800.000 đ (Năm mươi ba triệu, tám trăm ngàn đồng).

 

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 5 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận 04 đơn liên quan đến sở hữu trí tuệ, tất cả đơn thư được giải quyết dứt điểm, đúng thẩm quyền.

 

Đặc biệt, Sở tuyên truyền vận động công chức, viên chức, lao động nêu cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí trong hoạt động công vụ, hưởng ứng mạnh mẽ và thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Quán triệt, thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, các Nghị quyết, Chương trình, văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó có Kết luận 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp”; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ và Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.

 

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Sở tập trung hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2022, tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong phạm vi thẩm quyền của Sở; không để đơn thư tồn đọng, kéo dài, tạo tiền đề và góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Thành ủy và UBND thành phố giao.


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 6 6 9 8 2 8 5

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập