Tìm kiếm

 

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp khoa học và Công nghệ năm 2022
Người đăng tin: Tuyên Thị Bá Nguyễn Ngày đăng tin: 12/05/2022 Lượt xem: 81


Căn cứ Quyết định số 4078/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022;

 

Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt dự toán mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các nội dung như sau:

 

1. Tên gói thầu: Mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp khoa học và Công nghệ năm 2022

 

2. Giá gói thầu: 1.957.000.000 đồng. (Một tỷ, chín trăm năm mươi bảy triệu đồng) theo dự toán đã được phê duyệt tại Quyết định số 145/QĐ-SKHCN ngày 28/4/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ.

 

Mức giá trên là giá tối đa của thiết bị mới 100% đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển, lắp đặt đến nơi sử dụng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

 

3. Nguồn kinh phí: Sử dụng từ nguồn kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản trong dự toán chi ngân sách nhà nước được bố trí cho Sở Khoa học và Công nghệ tại Quyết định số 4078/QĐ-UBND ngày 18/12/2021 của UBND thành phố.

 

4. Cơ quan tổ chức thực hiện mua sắm: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

 

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (qua mạng).

 

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

 

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2022

 

8. Loại Hợp đồng: Trọn gói.

 

9. Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày (kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực).

 

Quyết định số 

 

Quyết định số 162


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 6 6 9 8 2 3 2

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập