Tìm kiếm

 

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030
Người đăng tin: Quyên Thị Lệ Trần Ngày đăng tin: 10/05/2022 Lượt xem: 167

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030; Công văn số 949/BKHCN-TĐC ngày 04/5/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030


Để có cơ sở xây dựng kế hoạch trình UBND thành phố xem xét đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 như sau:

 

1. Yêu cầu chung

 

Các đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia phải phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được quy định tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg; đáp ứng các yêu cầu đối với nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia;

 

Các đề xuất nhiệm vụ phải phù hợp thẩm quyền quản lý của từng bộ, ngành và địa phương;

 

Các đề xuất nhiệm vụ phải xuất phát từ nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp; phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

 

Các nhiệm vụ đề xuất phải đảm bảo tính khả thi; phải trình bày cụ thể, rõ ràng về mục tiêu, nội dung và kết quả dự kiến đạt được trong khoảng thời gian cụ thể.

 

2. Các nội dung trọng tâm, ưu tiên thực hiện trong năm 2023

 

Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, đổi mới sáng tạo và năng suất xanh. Hình thành các mô hình điểm về năng suất chất lượng;

 

Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách, các giải pháp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy, nâng cao năng suất quốc gia, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong quá trình cơ cấu lại nền kinh tế;

 

Phát triển các chương trình đào tạo về chuyển đổi số, năng suất xanh theo mô hình của các Trung tâm xuất sắc của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO). Tiếp tục mở rộng đào tạo kiến thức năng suất chất lượng trong các trường đại học, cao đẳng, địa phương và doanh nghiệp;

 

Tập trung xây dựng và công bố các tiêu chuẩn quốc gia phục vụ sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, quản lý đổi mới sáng tạo và kinh tế tuần hoàn.

 

3. Yêu cầu về hồ sơ đề xuất

 

Hồ sơ gồm: Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo mẫu quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN; kèm các văn bản thể hiện nhu cầu và cam kết của doanh nghiệp trong việc phối hợp thực hiện, đối ứng kinh phí, tiếp nhận hoặc ứng dụng kết quả (đối với nhiệm vụ xây dựng mô hình điểm).

 

Hồ sơ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ: Tầng 22 Trung tâm Hành chính - Số 24 Trần Phú, Thành phố Đà Nẵng - Email: skhcn@danang.gov.vn trước ngày 18/5/2022, để tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét, đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ - Điện thoại: 0236.3885085.

 

Chi tiết tại Công văn số 949/BKHCN-TĐC ngày 04/5/2022 kèm theo.


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 6 6 9 8 2 5 5

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập