Tìm kiếm

 

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2022 thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ
Người đăng tin: Dương Thị Thùy Trần Ngày đăng tin: 06/05/2022 Lượt xem: 119


Căn cứ Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2022 thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (đợt 1), Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã ban hành Thông báo số 49/TB-SKHCN ngày 06 tháng 5 năm 2022 về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2022 thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ với các yêu cầu sau:

1. Danh mục các nhiệm vụ đặt hàng để tuyển chọn

a) Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể đã được xác lập quyền cho Bánh tráng Túy Loan

 b) Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Chả cá Thanh Khê” cho sản phẩm Chả cá của quận Thanh Khê

Yêu cầu cụ thể đối với từng nhiệm vụ theo Phụ lục đính kèm Công văn.

2. Yêu cầu về hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn

a)  Hồ sơ (01 bộ) được trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và 01 bản điện tử của hồ sơ (dạng PDF, không đặt mật khẩu), bao gồm:

Bản gốc (có dấu đỏ và chữ ký trực tiếp) các tài liệu sau đây:

- Phiếu đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ (Mẫu M5-PĐK);

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ (Mẫu B2-TTHĐTC tại Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND);

- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên chính và thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ; lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (Mẫu B3-LLKHCN tại Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND);

- Văn bản xác nhận về sự đồng ý phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị phối hợp (nếu có) (Mẫu B4-GXNPH tại Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND);

- Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu M6-TMNV);

- Văn bản cam kết ứng dụng của đơn vị có liên quan;

- Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ, thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Báo giá có thể được cập nhật, điều chỉnh hoặc bổ sung trước thời điểm họp thẩm định nội dung và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ (nếu cần);

- Văn bản chứng minh phương án huy động kinh phí đối ứng (đối với nhiệm vụ có yêu cầu phải huy động kinh phí đối ứng) theo quy định tại khoản 10 Điều 11 Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND.

Bản sao chứng thực các tài liệu sau đây:

- Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức đăng ký chủ trì hoặc các giấy tờ tương đương khác;

- Báo cáo tài chính tối thiểu 02 năm gần nhất của tổ chức đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ.

b) Hồ sơ phải được niêm phong và bên ngoài ghi rõ các thông tin: Tên nhiệm vụ, danh mục tài liệu trong hồ sơ; tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp chủ trì nhiệm vụ, tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ và thông tin về người liên hệ (điện thoại và địa chỉ email).

3. Yêu cầu về địa điểm và thời hạn nộp hồ sơ tuyển chọn

a) Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, tầng 22 Trung tâm Hành chính - Số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng (trực tiếp hoặc qua bưu điện).

b) Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 30 ngày 03 tháng 6 năm 2022 (thứ Sáu). Thời điểm nộp hồ sơ được tính là thời gian ghi ở dấu Bưu điện thành phố Đà Nẵng (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu “đến” của Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng (trường hợp gửi trực tiếp).

c) Trong khi chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tuyển chọn có quyền rút hồ sơ, thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ. Mọi bổ sung sửa đổi phải nộp trong thời hạn quy định và là bộ phận cấu thành của hồ sơ tuyển chọn.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ - điện thoại: 0236.3887429, email: skhcn@danang.gov.vn.


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

0 2 7 6 4 0 7 1 7

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập