Tìm kiếm

 

Thông báo kết quả xét khen thưởng trong hoạt động KH&CN thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Minh Lê Thu Đặng Ngày đăng tin: 28/04/2022 Lượt xem: 526


Sở Khoa học và Công nghệ nhận được hồ sơ đề nghị xét khen thưởng của các tổ chức, cá nhân theo Nghị quyết số 248/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND thành phố quy định về khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng.

 

Căn cứ các tiêu chuẩn và điều kiện xét khen thưởng quy định tại Nghị quyết, Sở Khoa học và Công nghệ đã rà soát, thẩm định hồ sơ, đồng thời tổ chức Hội đồng tư vấn xét khen thưởng bài báo khoa học và trình UBND thành phố xem xét khen thưởng.

 

Kết quả, UBND thành phố đã có Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố (chi tiết xem Quyết định 955/QĐ-UBND đính kèm).

 

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết.


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

0 2 7 6 4 0 7 2 0

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập