Tìm kiếm

 

Thông báo về việc báo cáo đánh giá kết quả hoạt động KH&CN năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 và xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2023
Người đăng tin: Trang Thanh Nguyễn Ngày đăng tin: 27/04/2022 Lượt xem: 47

Thông báo về việc báo cáo đánh giá kết quả hoạt động KH&CN năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 và xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2023 (hoạt động xây dựng kế hoạch KH&CN định kỳ hàng năm)


Thực hiện 683/BKHCN-KHTC  ngày 31/3/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2023,

 

Sở Khoa học và Công nghệ có Công văn số 546/SKHCN-KHTC ngày 18/4/2022 về việc báo cáo đánh giá kết quả hoạt động KH&CN năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 và xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2023, kính đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị cùng phối hợp báo cáo đánh giá kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 và xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2023, cụ thể:

 

Đối với các quận/huyện: Sử dụng Phụ lục I và các biểu số 135 

Đối với các sở, ban, ngành: Sử dụng Phụ lục II và các biểu số 2467 .

 

Hồ sơ kế hoạch gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (đồng thời gửi file đến địa chỉ email: trangnt1@danang.gov.vn) trước ngày 15 tháng 5 năm 2022 để tổng hợp trình UBND thành phố phê duyệt gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 6 4 4 6 7 8 2

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập