Tìm kiếm

 

Tăng cường quản lý công tác mua sắm thường xuyên tài sản, hàng hóa, dịch vụ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước
Người đăng tin: Tuyên Thị Bá Nguyễn Ngày đăng tin: 25/01/2022 Lượt xem: 6

Tăng cường quản lý công tác mua sắm thường xuyên tài sản, hàng hóa, dịch vụ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 8747/UBND-KT ngày 28/12/2021 về triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9373/VPCP-NC ngày 22/12/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc đảm bảo khoa học, hiệu quả, tránh gây lãng phí, thất thoát, tham nhũng, tiêu cực và “lợi ích nhóm” và hạn chế xảy ra vi phạm pháp luật trong việc thực hiện mua sắm đấu thầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương và Công văn số 60/STC-GCS của Sở Tài chính về việc tăng cường quản lý công tác mua sắm thường xuyên tài sản, hàng hóa, dịch vụ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 115/SKHCN-KHTC ngày 24/01/2022  đề nghị các đơn vị lưu ý triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

1. Về dự toán giá gói thầu

Căn cứ thẩm quyền được giao tại Điều 4 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND thành phố ban hành Quy định về một số nội dung mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng; về giá dự toán mua sắm, thuê hàng hóa, dịch vụ; đề nghị đơn vị nêu rõ sự cần thiết, sự phù hợp, danh mục, chủng loại, số lượng, đơn giá (giá dự toán được xây dựng đảm bảo theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính), đồng thời, tự quyết định và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý đối với việc lựa chọn chủng loại hàng hóa, tài sản, dịch vụ đề nghị mua sắm, đầu thầu.

Căn cứ Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND thành phố: Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, Sở Tài chính có ý kiến về giá dự toán đối với tài sản công tại Khoản 1, Điều 4 và hóa chất, vật tư y tế (giá trị trên 02 tỷ đồng) tại Điểm c Khoản 2 Điều 4 và Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt giá dự toán đối với tài sản (giá trị từ 100 triệu đồng đến 02 tỷ đồng) đề nghị đơn vị lưu ý thực hiện theo Biểu mẫu và các nội dung hướng dẫn chi tiết kèm theo Công văn số 60/STC-GCS ngày 07/01/2022 được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tài chính, mục Biểu mẫu: “Biểu mẫu xây dựng dự toán mua sắm thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước”.

2. Về lộ trình thực hiện đấu thầu

Căn cứ Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng từ năm 2022 đến năm 2025, như sau:

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 70% các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu;

b) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị sự nghiệp công lập;

Ngoài ra, trong công tác lựa chọn nhà thầu, đề nghị các đơn vị thực hiện khách quan, công bằng, minh bạch nhằm thu hút sự tham gia cạnh tranh rộng rãi của các nhà thầu. Tuyệt đối không đưa ra các nội dung mang tính định hướng, tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu hoặc cản trở sự tham gia của nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Công tác đấu thầu phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản pháp lý khác có liên quan.

 Đồng thời, nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ trong công tác mua sắm đấu thầu của các đơn vị, đề nghị lưu ý thực Công văn số 59/STC-GCS ngày 07/01/2021 của  Sở Tài chính liên quan đến tổ chức hoạt động thẩm định giá.

Chi tiết các văn bản triển khai thực hiện: CV số 115/SKHCN-KHTC ngày 24/01/2022 ; Công văn số 60/STC-GCS của Sở Tài chính


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 6 6 9 8 2 6 0

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập