Tìm kiếm

 

Thông báo triển khai Chương trình, chính sách phát triển tài sản trí tuệ thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Dương Thị Thùy Trần Ngày đăng tin: 13/01/2022 Lượt xem: 126


Nhằm hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố, đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3836/QĐ-UBND  ngày 29/11/2021 về việc  phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và HĐND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 62/2021/NQ-HĐND ngày 17/ 12/ 2021 quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; trong đó giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực, chủ trì quản lý và tổ chức triển khai Chương trình.

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình, chính sách phát triển tài sản trí tuệ thành phố Đà Nẵng năm 2022 và những năm tiếp theo, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị đến các cơ quan, đơn vị nội dung đề xuất như sau:

1) Đề xuất nội dung, nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo mẫu Phiếu đề xuất M_01 để thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2030; tập trung vào các nội dung sau:

- Nghiên cứu, xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý trong và ngoài nước (Điểm d khoản 2 mục II Điều 1 Chương trình)

- Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ tại (Khoản 3 mục II Điều 1 Chương trình)

2) Đề xuất hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong năm 2022 theo quy định tại Nghị quyết số 62/2021/NQ-HĐND (mẫu Đơn đề nghị M_02, văn bằng bảo hộ/ quyết định chấp nhận đơn hợp lệ và các tài liệu khác); Cụ thể như sau:

a) Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Riêng đối với nội dung hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trong nước và quốc tế cho sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được thực hiện theo chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thì không thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ của thành phố.

b) Mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới

- Đối với đăng ký bảo hộ trong nước

+ Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới: 30 triệu đồng/đơn (trường hợp đã có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ).

+ Đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu: 15 triệu đồng/văn bằng bảo hộ.

- Đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài

+ Đơn đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới: 60 triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn.

Thông tin chi tiết xem tại Quyết định số 3836/QĐ-UBND  và  Nghị quyết số 62/2021/NQ-HĐND xem tại đây.

Thời gian nhận hồ sơ đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình: Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận đề xuất thường xuyên trong năm.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với Phòng Quản lý Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ - Điện thoại 0236.3887429 hoặc 0976.135.573 (chị Trần Thị Thùy Dương)/0944.966.899 (chị Nguyễn Thị Thanh Vân).

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết và phối hợp triển khai thực hiện.


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 6 4 2 7 3 7 6

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập