Tìm kiếm

 

Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2025
Người đăng tin: Bình Xuân Nguyễn Ngày đăng tin: 10/01/2022 Lượt xem: 73

Với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng theo hướng phát triển toàn diện, phát huy tối đa vai trò, chức năng của các thành tố, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong hệ sinh thái, là hệ sinh thái có độ kết nối sâu và rộng với các hệ sinh thái trong nước và quốc tế, lấy doanh nghiệp KNĐMST làm trung tâm của hệ sinh thái, nơi phát huy và tôn vinh tài năng khởi nghiệp, điểm đến của các quỹ đầu tư, tập đoàn công nghệ, tạo lập môi trường tốt làm bệ phóng cho doanh nghiệp/dự án KNĐMST phát triển nhanh và bền vững.


UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021 về việc Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022 – 2025.

Kế hoạch nêu rõ các mục tiêu cụ thể cần thực hiện là:

- Tiếp tục nâng cao kiến thức, năng lực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (sau đây viết tắt là KNĐMST) trong cộng đồng thông qua hoạt động truyền thông, đào tạo và tổ chức các sự kiện để thúc đẩy hoạt động KNĐMST trên địa bàn thành phố.

- Duy trì và phát triển các sự kiện, triển lãm, cuộc thi về KNĐMST nhằm khuyến khích, tìm kiếm và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp kết nối đầu tư, thúc đẩy hình thành doanh nghiệp KNĐMST, doanh nghiệp khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là KH&CN).

- Mỗi năm hỗ trợ trực tiếp phát triển ít nhất 10 dự án KNĐMST/doanh nghiệp KNĐMST; Hỗ trợ các cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo và tổ chức thúc đẩy kinh doanh triển khai chương trình đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp, ít nhất 2 chương trình/năm với 10 dự án/năm. Từ đó nâng cao kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho các dự án/doanh nghiệp KNĐMST và các tổ chức/cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố. Đến năm 2025, đạt được 200 dự án KNĐMST, 100 doanh nghiệp KNĐMST thương mại hóa được sản phẩm.

- Phát triển Cổng thông tin KNĐMST thành phố Đà Nẵng và triển khai nền tảng triển lãm thực tế ảo trong hoạt động phát triển thị trường KH&CN, mô phỏng không gian triển lãm thực tế tích hợp và vận hành có hiệu quả trên hệ thống Cổng thông tin KNĐMST.

- Xây dựng Khu làm việc và đào tạo khởi nghiệp của thành phố khi có điều kiện và phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thiết lập Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng; Tiếp tục hỗ trợ phát triển các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung trên địa bàn thành phố.

- Hợp tác, liên kết, kết nối các thành phần của hệ sinh thái KNĐMST trong và ngoài nước. Phát triển hệ sinh thái KNĐMST của thành phố với sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp công nghệ, dự án/doanh nghiệp KNĐMST, cơ sở ươm tạo, trường đại học, viện nghiên cứu, nhà đầu tư và các cơ quan nhà nước liên quan. Đẩy mạnh thu hút, tăng nhanh số lượng chuyên gia tư vấn về KNĐMST, đặc biệt là các lĩnh vực mũi nhọn, thế mạnh, tiềm năng của thành phố Đà Nẵng. Kết nối mạng lưới các chuyên gia khởi nghiệp ít nhất đạt 200 thành viên. Đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội đầu tư và hỗ trợ cho KN ĐMST, chú trọng mô hình hợp tác công tư; Thu hút, phối hợp các nguồn lực từ khối các doanh nghiệp lớn, tập đoàn công nghệ đẩy mạnh hỗ trợ, tài trợ cho các cá nhân, doanh nghiệp KNĐMST. Phát huy vai trò của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố đầu tư và cho vay đối với lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất được các cơ chế chính sách để thúc đẩy hoạt động KNĐMST và xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm KNĐMST quốc gia tại khu vực miền Trung -Tây nguyên, một điểm đến về KNĐMST.

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chính: Đẩy mạnh Truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Kết nối mạng lưới khởi nghiệp; Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng cơ chế chính sách mới để thúc đẩy môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Kiểm tra, giám sát và chế độ báo cáo.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức triển khai các nội dung theo Kế hoạch, các quy định có liên quan và tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch, tham mưu UBND thành phố kế hoạch triển khai thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Xem chi tiết và tải Kế hoạch tại đây: /documents/15119/0/216+kh.signed.pdf/1671be42-4615-49ec-83ba-e054fa1ea9e2

Xuân Bình


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 6 6 9 8 3 1 3

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập