Tìm kiếm

 

Chính sách phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Dương Thị Thùy Trần Ngày đăng tin: 28/12/2021 Lượt xem: 126

Trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, phát triển và đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, trong đó có sự phát triển mạnh mẽ của ngành khoa học và công nghệ nói chung và hoạt động sở hữu trí tuệ, đã có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội và tạo những dấu ấn nổi bật trên hành trình xây dựng phát triển thành phố.


Thành phố Đà Nẵng đã quan tâm chú trọng thực hiện các giải pháp về phát triển tài sản trí tuệ, đặc biệt là xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, xây dựng nhãn hiệu thập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý để nâng cao giá trị hàng hoá nông sản thực phẩm, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp nhằm xây dựng thương hiệu cộng đồng và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Đã hỗ trợ phát triển 32 sản phẩm phẩm đặc trưng của thành phố xác lập quyền sở hữu  trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận góp phần gia tăng giá trị nông sản, phát triển thương hiệu cộng đồng (Nước mắm Nam Ô, bưởi Hòa Ninh, khô mè Quang Châu, chè dây Hòa Bắc, kiệu hương Hòa nhơn, gà đồi Đồng nghệ, trứng cút Hòa Phước ….). Đáng chú ý là lần đầu tiên, thành phố Đà Nẵng đã đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm vụ cấp quốc gia “Đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nước mắm Nam Ô của thành phố Đà Nẵng, bắt đầu thực hiện từ năm 2022.

(Ảnh: Lãnh đạo Sở KH&CN Đà Nẵng tham quan gian trưng bày sản phẩm đã được cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu)

Bên cạnh đó, đã tích cực hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục về sở hữu trí tuệ. Tăng cường tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về sở hữu trí tuệ. Số lượng các văn bằng về sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố ngày càng tăng, theo dữ liệu từ Cục Sở hữu trí tuệ đến nay thành phố đã có 4.264 văn bằng được cấp, đứng thứ mười trong cả nước.

Năm 2021, thành phố Đà Nẵng đã có 02 văn bản, cơ chế chính sách được ban hành từng bước tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi để phát triển tài sản trí tuệ thành phố Đà Nẵng, thúc đẩy phát triển khoa học và công nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thứ nhất là Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 3836/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng, với các nhiệm vụ chủ yếu sau: Nâng cao nhận thức, chất lượng nguồn lực về sở hữu trí tuệ; khuyến khích, thúc đẩy các hoạt động tạo ra và xác lập tài sản trí tuệ và Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ.

Thứ hai là Nghị quyết số 62/2021/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó quy định cụ thể mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới; cụ thể:

Đối với đăng ký bảo hộ trong nước: Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới: 30 triệu đồng/đơn (trường hợp đã có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ); Đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu: 15 triệu đồng/văn bằng bảo hộ.

Đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài: Đơn đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới: 60 triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn.

Quy định này áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Riêng đối với nội dung hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trong nước và quốc tế cho sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được thực hiện theo chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thì không thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ của thành phố.

Xem chi tiết nội dung Quyết định số 3836/QĐ-UBNDNghị quyết số 62/2021/NQ-HĐND tại đây./.

(Thùy Dương)


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 6 4 2 8 7 5 3

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập