Tìm kiếm

 

Kết quả nổi bật phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021
Người đăng tin: Dương Thị Thùy Trần Ngày đăng tin: 15/12/2021 Lượt xem: 100

Năm 2021, thực hiện Thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030; Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng đã triển khai bước đầu có hiệu quả với những thành tích đáng ghi nhận.


Để tạo công cụ pháp lý quan trọng để thúc đẩy phát triển tài sản trí tuệ cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố đến năm 2030, ngày 29/11/2021, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 kèm theo Quyết định số 3836/QĐ-UBND. Đồng thời, thực hiện Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09/9/2021 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030, Sở Khoa học và Công nghệ đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Thứ hai là Thúc đẩy các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ

Khuyến khích khai thác, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thương mại hóa sản phẩm là các tài sản trí tuệ của các Trường đại học, Viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố: Tổ chức triển khai thực hiện 56 đề tài, dự án các cấp và 30 nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố được UBND thành phố phê duyệt bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2022; Hỗ trợ 07 doanh nghiệp triển khai dự án, nhiệm vụ nghiên cứu đổi mới sáng tạo, nghiên cứu thiết kế chế tạo máy:

Để kịp thời động viên các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ của thành phố, Sở KH&CN đã tham mưu UBND thành phố khen thưởng 09 công trình, giải thưởng đạt thành tích cấp Bộ, cấp Quốc gia (gồm: 01 công trình đạt giải Ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc; 01 công trình đạt giải nhất và 04 công trình đạt Giải Ba Giải thưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật Việt Nam; 02 công trình đạt giải Khuyến khích Giải thưởng sáng tạo Khoa học kỹ thuật Việt Nam; và 01 tổ chức đạt Giải vàng chất lượng Quốc gia); 02 sáng chế; 01 giải pháp hữu ích; và 73 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín xếp hạng cao. Đây là các tài sản trí tuệ của các Trường đại học, Viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Thứ ba là Khuyến khích, nâng cao hiệu quả khai thác tài sản trí tuệ

Hỗ trợ phát triển nhãn hiệu tập thể Nước mắm Nam Ô cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh tại Làng nghề Nước mắm Nam Ô trên địa bàn quận Liên Chiểu như: xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, hoàn thiện quy chế quản lý, tuyên truyền quảng bá sản phẩm, hỗ trợ thương mại hóa, xây dựng triển lãm ảo các sản phẩm làng nghề nước mắm Nam Ô; Tổ chức triển khai 02 đề tài thành phố: Nghiên cứu xây dựng chuỗi cung ứng nước mắm an toàn cho nước mắm Nam Ô, Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm nước mắm Nam Ô.

Lần đầu tiên, thành phố đề xuất và được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt 01 nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ “Đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nước mắm Nam Ô của Thành phố Đà Nẵng” thực hiện từ năm 2022.

Thứ tư là phát triển các hoạt động hỗ trợ về sở hữu trí tuệ

Hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho 05 thành phần kinh tế tập thể thuộc UBND huyện Hòa Vang xây dựng nhãn hiệu tập thể đối với các sản phẩm: Gà đồi Hòa bắc, Gà Kê Sơn Hòa Phòng, Nấm Hòa Phong, Chuối Thanh Tiêu Hòa Phú, Tôm sấy khô Hòa Liên, nhằm củng cố, phát triển sản phẩm tham gia Chương trình OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) và phát triển các sản phẩm có sử dụng địa danh.

(Ảnh: Nhãn hiệu chuối Thanh tiêu Hoài Phú)

(Ảnh: Nhãn hiệu Gà đồi Hòa Bắc)

(Ảnh: Nhãn hiệu Gà kê sơm Hòa Phong)

(Ảnh: Nhãn hiệu Nấm Hòa Phong)

(Ảnh: Nhãn hiệu Tôm sấy khô Hòa Liên)

Tích cực hướng dẫn, cung cấp mọi thông tin liên quan đến thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, biện pháp bảo vệ quyền và các thủ tục giải quyết tranh chấp khi phát sinh cho các tổ chức, cá nhân đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp.

Theo thống kê trên Cổng Thông tin điện tử Cục Sở hữu trí tuệ, từ tháng 01/2021 đến hết tháng 31/10/2021, thành phố Đà Nẵng có  527 đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (sáng chế: 08; giải pháp hữu ích: 05, kiểu dáng công nghiệp: 04; nhãn hiệu 510); Và có 297 văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp được cấp (giải pháp hữu ích: 02, kiểu dáng công nghiệp: 02; nhãn hiệu 293). Tính đến ngày 31/10/2021, thành phố Đà Nẵng có 4.064 văn bằng được cấp (gồm 3.969 nhãn hiệu; 54 sáng chế và giải pháp hữu ích; 119 kiểu dáng công nghiệp).

Thứ năm là bước đầu hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội

Hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ 26/4/2021 và với mục tiêu hỗ trợ Hội Làng nghề nước mắm nam Ô phát triển nhãn hiệu tập thể “Nước mắm Nam Ô”, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học phát triển nhãn hiệu tập thể Nước mắm Nam Ô. Tham dự Hội thảo khoa học phát triển nhãn hiệu tập thể Nước mắm Nam Ô, có hơn 110 đại biểu đến từ các hộ sản xuất, kinh doanh nước mắm tại Làng nghề Nước mắm Nam Ô; đại diện các hội, làng nghề, hợp tác xã trên  địa bàn quận Liên Chiểu và các siêu thị cung cấp thực phẩm trên địa bàn thành phố; đại điện các Sở, ngành liên quan, các trường Đại học, Cao đẳng. Thông qua Hội thảo khoa học, các hội viên làng nghề đã có cơ hội tiếp cận thông tin về kinh nghiệm sản xuất kinh doanh nước mắm tại một số địa phương, cũng như có cơ hội nâng cao kiến thức của mình trong việc phát triển thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nước mắm Nam Ô, từ đó trao đổi, đề xuất các kiến nghị với các đại biểu, cùng tháo gỡ các vướng mắc của hội viên. Thông qua Hội thảo khoa học, rà soát Quy chế quản lý, sử dụng và phát triển nhãn hiệu tập thể của Làng nghề Nước mắm Nam Ô; Đánh giá thực trạng sử dụng, phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm của Làng nghề Nước mắm Nam Ô; hướng đến Góp phần bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề Nước mắm Nam Ô. 

Tổ chức lớp tập huấn kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ cho gần 120 học viên tham dự là đại diện các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện (Phòng Kinh tế các quận, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hòa Vang và đại diện xã/ phường, hội nông dân, hợp tác xã thuộc các quận, huyện) đã tham gia hoàn thành lớp tập huấn và được cấp Giấy chứng nhận.

Tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Công bố quyền sở hữu trí tuệ cho các nhãn hiệu tập thể, phát triển TSTT cho các tổ chức kinh tế tập thể” nhằm Công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho 05 sản phẩm được Sở khoa học và Công nghệ Đà Nẵng hỗ trợ xác lập quyền gồm: “Kiệu hương Hòa Nhơn”, “Bánh tráng Túy Loan”, “Chè dây Hòa Bắc”, “Bánh khô mè Quang Châu”, “Bưởi Hòa Ninh” của 05 đơn vị: “Hội nông dân xã Hòa Nhơn”, “Hội nông dân xã Hòa Phong”, “Hội nông dân xã Hòa Bắc”, “Hội nông dân xã Hòa Châu”, “Hợp tác xã Rau - Hoa - Củ - Quả Hòa Vang”.

Trong thời gian đến, triển khai thực hiện các nội dung trong Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 kèm theo Quyết định số 3836/QĐ-UBND ngày 29/11/2021, với các nhiệm vụ chủ yếu sau: Nâng cao nhận thức, chất lượng nguồn lực về sở hữu trí tuệ; khuyến khích, thúc đẩy các hoạt động tạo ra và xác lập tài sản trí tuệ và Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ./.

(Thùy Dương)


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 6 4 2 8 0 2 7

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập