Tìm kiếm

 

Thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo
Người đăng tin: Dương Thị Thùy Trần Ngày đăng tin: 14/12/2021 Lượt xem: 65

Với mục tiêu đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (TTNT), đưa TTNT trở thành lĩnh vực công nghệ quan trọng của Việt Nam trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đến năm 2030, Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển các giải pháp và ứng dụng TTNT trong khu vực ASEAN và trên thế giới.


Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thực hiện có kết quả bước đầu quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được đề ra trong Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trong năm 2021.

Thứ nhất trong việc Xây dựng văn bản pháp luật liên quan đến nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều văn bản có liên quan đến nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để triển khai trên địa bàn thành phố, cụ thể: Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại thành phố Đà Nẵng; Ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng; Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030…

Thứ hai về Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin liên quan đến trí tuệ nhân tạo

Trong những năm gần đây, thành phố Đà Nẵng rất quan tâm đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống thông tin dữ liệu liên quan đến trí tuệ nhân tạo phục vụ cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp số, phát triển y tế thông minh và đã có một số kết quả đáng ghi nhận:

Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Website Cổng thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ startupdanang.vn nhằm hỗ trợ Startup đăng tải thông tin khởi nghiệp, tìm kiếm, kêu gọi nhà đầu tư; Xây dựng “Ứng dụng giải pháp triển lãm thực tế ảo trong hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ của thành phố Đà Nẵng” và tổ chức Sự kiện Triển lãm khởi nghiệp Đà Nẵng mở rộng - SURF 2021, thời gian từ ngày 15/11/2021-15/12/2021, với quy mô khoảng 80 gian hàng. Các doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp, cá nhân có thể đăng ký gian hàng và đưa thông tin lên nền tảng triển lãm thực tế ảo; các diễn giả có thể trình bày trực tuyến; người xem có thể trải nghiệm triển lãm thực tế ảo trực tuyến trên hầu hết các thiết bị (máy tính, SmartPhone, Ipad,... dưới dạng Web App), có thể tương tác với gian hàng, diễn giả, nhà tổ chức sự kiện.

Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành Quyết định số 3266/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 về Kế hoạch thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sở Thông tin và Truyền thông đã tổng hợp sản phẩm công nghệ số Make in Danang và triển khai truyền thông; Hoàn thiện Cổng dữ liệu mở để hỗ trợ doanh nghiệp, cơ quan nhà nước. Cổng dữ liệu mở đã được Bộ Thông tin và Truyền thông trao giải xuất sắc Giải thưởng Chuyển đổi số năm 2020.

Sở Y tế tham mưu xây dựng Đề án phát triển y tế thông minh tại Đà Nẵng, xây dựng Đề án Khám, chữa bệnh từ xa giai đoạn 2021-2025. Năm 2020, ngành y tế thành phố đã hoàn thành việc nâng cấp phần mềm và phần cứng cho 12 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế; phối hợp với Công ty Bác sỹ bên bạn triển khai thí điểm ứng dụng Doctor4U để khám, tư vấn bệnh nhân trong thời gian giãn cách xã hội tại Đà Nẵng; triển khai thanh toán trực tuyến tại Sở Y tế và các bệnh viện trực thuộc; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai hệ thống thông báo tự động đối với các trường hợp có tiếp xúc gần với F0; triển khai Nền tảng tiêm chủng phòng COVID-19; xây dựng và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên ngành về quản lý trang thiết bị toàn ngành y tế.

Thứ ba là Triển khai nghiên cứu và phát triển công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 35-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn thành phố; trong năm qua, thành phố ưu tiên, chú trọng tổ chức triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, khuyến khích doanh nghiệp thực hiện đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ, triển khai các nhiệm vụ không sử dụng ngân sách nhà nước, làm cơ sở hình thành các doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Một số nhiệm vụ KH&CN có ứng dụng các công nghệ, thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 tiêu biểu:

Triển khai 05 đề tài cấp thành phố có ứng dụng các công nghệ, thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 như: Xây dựng bộ chỉ dẫn kỹ thuật cho hệ thống camera giám sát lỗi vi phạm giao thông; Xây dựng giải pháp điện thoại Internet đến tổng đài dịch vụ công Đà Nẵng để hỗ trợ miễn phí điện thoại cho người dân; Hệ thống thông tin tín hiệu thông minh đường ngang đường sắt kết hợp thiết bị trợ giúp người lái tàu; Nghiên cứu giải pháp quản lý và khai thác dữ liệu hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng trên nền tảng bản đồ số 4D; Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo robot tự hành diệt khuẩn bằng tia UV-C phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở y tế. Ngoài ra, trên cơ sở đề xuất của các ngành, ngày 11/11/2021, UBND thành phố đã có Quyết định số 3640/QĐ-UBND phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố triển khai từ năm 2022, trong đó có 05 đề tài có ứng dụng các công nghệ, thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0.

Ngoài ra, có một số đề tài do doanh nghiệp tự nghiên cứu được Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá, công nhận: Nghiên cứu và phát triển bộ chuyển mạch SDN (SDN-Switch); Chế tạo Robot xếp bao tự động; Hệ thống tự động hóa quy trình AUTOBOT .

Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu trình UBND thành phố đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” đối với đề tài "Nghiên cứu, xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý giao thông đô thị thông minh sử dụng công nghệ bản sao số" và đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt.

Về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo; thực hiện Nghị quyết 328/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, Sở KH&CN đã hỗ trợ 10 doanh nghiệp KNĐMST với tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn sự nghiệp KH&CN là 1,728 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp KNĐMST phát triển sản phẩm, hoàn thiện công nghệ, sản xuất thử sản phẩm mẫu, thương mại hóa sản phẩm, sử dụng các dịch vụ khởi nghiệp và hỗ trợ các vườn ươm triển khai các chương trình ươm tạo để phát triển các dự án KNĐMST và hình thành, phát triển doanh nghiệp KNĐMST trên địa bàn thành phố. Thực tế cho thấy đã có các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp công nghệ đã có sự bứt phá, vượt qua khó khăn và thương mại hóa, phát triển được các sản phẩm trên thị trường và có tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Trong đó, có các doanh nghiệp phát triển công nghệ có tính đột phá trên nền tảng cuộc cách mạng 4.0 như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuyển đổi số như: Công ty TNHH Công nghệ VOOC nâng cấp và phát triển ứng dụng “UMBALENA - Ứng dụng phát triển ngôn ngữ và tri thức cho trẻ em”; Công ty TNHH MTV Phát Triển và Đầu Tư Đại Hùng với sản phẩm Shipway - vận tải thông minh; Công ty CP Công nghệ Hekate với các sản phẩm chatbot, voicebot, robot trí tuệ nhân tạo; Công ty CP EM AND AI với sản phẩm đánh giá chất lượng các cuộc gọi của tổng đài viên sử dụng trí tuệ nhân tạo; Công ty CP Cashbag với Xây dựng nền tảng kinh doanh online với nguồn hàng giá gốc tận xưởng. Ngoài ra, thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, đổi mới công nghệ, Sở đã và đang xem xét hỗ trợ Công ty TNHH Giải pháp Acronics với sản phẩm công nghệ cao về bộ chuyển mạch SDN; Công ty CP Caris với sản phẩm trợ lý ảo giao thông, Công ty TNHH Châu Đà với các sản phẩm máy sản xuất khẩu trang tự động, robot chuyển hàng; Công ty TNHH MTV Dat Bike Vietnam với sản phẩm xe máy điện.

(Ảnh: Sản phẩm máy sản xuất khẩu trang tự động của Công ty TNHH Châu Đà)

Năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã cấp mới 03 Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin: Công ty TNHH Công nghệ VOOC cho sản phẩm “Phần mềm đọc sách Umbalena”; Công ty Cổ phần Caris cho sản phẩm khoa học và công nghệ “Ứng dụng Trợ lý ảo Giao thông CARIS”; Công ty Cổ phần EM AND AI với 02 sản phẩm khoa học và công nghệ là “Chương trình máy tính Virtual Agent” và “Chương trình máy tính Virtual QC”. Tính đến thời điểm hiện nay, thành phố Đà Nẵng có 15 doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Các sản phẩm khoa học và công nghệ hình thành từ các kết quả khoa học và công nghệ đã giúp các doanh nghiệp khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm mới và phát triển sản xuất, tăng doanh thu cho doanh nghiệp, góp phần lan tỏa hoạt động đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm dịch vụ và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố. Đã có các kết quả khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, từ đó hình thành nên các sản phẩm khoa học và công nghệ, phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp như Chương trình máy tính “Ứng dụng khám xe thông minh Micas” của Công ty TNHH Micas đã được Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 1866/2020/QTG ngày 27/3/2020; Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 8896/2020/QTG cho Chương trình máy tính  “Phần mềm đọc sách Umbalena” của Công ty TNHH Công nghệ VOOC do Cục Bản quyền tác giả cấp ngày 25/11/2020; Chương trình máy tính “Ứng dụng Trợ lý ảo Giao thông CARIS” (không bao gồm dữ liệu) của Công ty CP Caris được Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 1690/2021/QTG ngày 12/03/2021; Chương trình máy tính Virtual Agent được Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 9456/2020/QTG ngày 14/12/2020 và Chương trình máy tính Virtual QC được Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 9824/2020/QTG ngày 23/12/2020 cho Công ty CP EM AND AI.

(Ảnh: Giao diện Trợ lý ảo giao thông của Công ty CP Caris)

Nhìn chung năm 2021, thành phố đã quan tâm đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đưa trí tuệ nhân tạo  trở thành lĩnh vực công nghệ quan trọng của Việt Nam trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" thông qua việc đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng cũng như triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Thành phố đã ban hành các đề án, chương trình kế hoạch về cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, phát triển tài sản trí tuệ, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến phát triển trí tuệ nhân tạo; ưu tiên triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Thành phố luôn khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ, triển khai các nhiệm vụ không sử dụng ngân sách nhà nước. Từ các kết quả nghiên cứu của doanh nghiệp tự đầu tư nghiên cứu được KH&CN đánh giá, cấp giấy xác nhận để làm cơ sở hình thành các doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Đề xuất phương hướng nhiệm vụ triển khai Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trong năm 2022

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình số 35-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn thành phố.

Rà soát, xây dựng cơ chế chính sách thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển công nghệ thông tin; xây dựng kế hoạch triển khai Đề án thành phố thông minh năm 2022.

Triển khai Kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Tiến hành sơ kết 01 năm triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/6/2021 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 từ đó định hướng kế hoạch triển khai thời gian tiếp đến.

Các Sở ban ngành liên quan tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp KH&CN xây dựng ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số, số hóa dữ liệu trong sản xuất kinh doanh, góp phần vào công cuộc chuyển đổi số  của thành phố; đổi mới, ứng dụng công nghệ mới để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng kịp các xu hướng công nghệ mới và nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Tăng cường liên kết, phối hợp giữa các Sở ban ngành với các Viện, trường Đại học nhằm đẩy mạnh việc đổi mới, chuyển đổi để có đủ năng lực đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0; mở rộng phát triển các ngành đào tạo mới đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0 (công nghệ thông tin - truyền thông, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, Internet of Things, Big data...). Xây dựng “Nhà trường thông minh” bằng cách thay đổi cách thức vận hành, áp dụng tối đa công nghệ thông tin vào quản lý và đào tạo, xây dựng cơ sở dữ liệu trong giảng dạy. Đẩy mạnh các hoạt động về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sinh viên nghiên cứu khoa học; hình thành Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tại các trường Đại học trên địa bàn thành phố.

Triển khai thí điểm Bệnh viện Thông minh tại Bệnh viện Ung bướu. Nâng cấp Hệ thống quản lý Hồ sơ sức khoẻ công dân. Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành (giai đoạn 2). Triển khai Đề án Khám, chữa bệnh từ xa từ tuyến thành phố đến tuyến xã, phường. Đến năm 2023, 100% Bệnh viện hạng I trực thuộc Sở Y tế triển khai bệnh án điện tử. Triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến tại Sở Y tế. Đến năm 2028, tất cả các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế đều triển khai bệnh án điện tử.

(Thùy Dương)


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 6 4 2 8 7 3 9

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập