Tìm kiếm

 

Báo cáo thực trạng tiến hành công việc bức xạ năm 2021
Người đăng tin: Anh Đức Võ Ngày đăng tin: 03/12/2021 Lượt xem: 149

Nhằm chuẩn bị cho việc tổng hợp số liệu quản lý an toàn bức xạ trên địa bàn thành phố báo cáo Cục An toàn bức xạ và hạt nhân theo định kỳ hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ sở tiến hành công việc bức xạ báo cáo về các hoạt động đảm bảo an toàn bức xạ tại đơn vị như sau:


Kính gửi:  Các cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nhằm chuẩn bị cho việc tổng hợp số liệu quản lý an toàn bức xạ trên địa bàn thành phố báo cáo Cục An toàn bức xạ và hạt nhân theo định kỳ hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ sở tiến hành công việc bức xạ báo cáo về các hoạt động đảm bảo an toàn bức xạ tại đơn vị như sau:

1. Cơ sở tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang y tế thực hiện báo cáo theo Mẫu 1 (tải về tại đây).

2. Cơ sở tiến hành công việc bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ khác báo cáo theo Mẫu 2 (tải về tại đây)

3. Các cơ sở tái chế sắt thép thực hiện theo mẫu Báo cáo sắt thép (tải về tại đây).

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý Cơ sở lập báo cáo bằng văn bản và gửi về cho Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15 tháng 12 năm 2021 theo địa chỉ:

Phòng Quản lý Công nghệ,
Sở Khoa học và Công nghệ Tp.Đà Nẵng
Tầng 22, Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng
Tel: 0236.3889761, Fax: 0236.3822864.
Email: anhvd@danang.gov.vn.


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 6 4 2 8 6 9 7

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập