Tìm kiếm

 

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM TRA TÌNH HÌNH XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HTQLCL PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 TẠI TRỤ SỞ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Người đăng tin: Bình Xuân Nguyễn Ngày đăng tin: 29/10/2021 Lượt xem: 35

Chiều ngày 28/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Triển khai công tác kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại trụ sở cơ quan hành chính của thành phố Đà Nẵng.


Hội nghị do Ông Lê Đức Viên – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì với sự tham dự của đại diện UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố và các phòng, đơn vị thuộc Sở KH&CN.

Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 12 Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, Sở KH&CN đã tham mưu trình UBND thành phố ban hành Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại trụ sở cơ quan hành chính của thành phố Đà Nẵng năm 2021.

Theo đó, Sở KH&CN sẽ phối hợp tổ chức kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 96 cơ quan hành chính của thành phố với 3 hình thức kiểm tra: Kiểm tra thông qua báo cáo (35 cơ quan); Kiểm tra thông qua hồ sơ và báo cáo (31 cơ quan); Kiểm tra trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính (30 cơ quan). Bên cạnh đó, để triển khai công tác kiểm tra trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính, Sở KH&CN đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-SKHCN ngày 30/9/2021 và thành lập 02 đoàn kiểm tra do Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì với sự tham gia của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng UBND thành phố), Phòng Nội vụ UBND các quận, huyện và Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Tại Hội nghị triển khai, Ông Lê Đức Viên – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho rằng việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001 tại cơ quan hành chính của thành phố không những là công cụ để giám sát trên thực tế việc áp dụng các văn bản pháp luật của nhà nước, mà còn là công cụ hỗ trợ cho việc công khai, minh bạch, cụ thể hóa quy trình, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân. Qua đó, đóng góp tích cực cho công tác cải cách thủ tục hành chính, thỏa mãn các yêu cầu theo quy định pháp luật cũng như nhu cầu của doanh nghiệp, công dân và góp phần nâng cao thứ hạng cải cách hành chính của các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố.

Để nắm bắt tình hình và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác ISO tại các cơ quan hành chính, Kế hoạch kiểm tra sẽ được bắt đầu vào ngày 02/11/2021, chủ yếu tập trung vào các nội dung:

- Kiểm tra việc xây dựng áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 gồm:

+ Phạm vi áp dụng của HTQLCL;

+ Sự tuân thủ của cơ quan đối với các yêu cầu của tiêu chuẩn, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định có liên quan khác và các yêu cầu pháp luật liên quan đến quá trình giải quyết thủ tục hành chính;

+ Hoạt động xem xét của lãnh đạo về HTQLCL;

+ Hoạt động xử lý khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áo dụng HTQLCL (nếu có);

+ Hoạt động cải tiến HTQLCL.

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định tại Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, gồm việc bảo đảm sự tham gia của Lãnh đạo, các phòng ban và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL; việc công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; việc cập nhật, công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL;

- Trong quá trình kiểm tra tại trụ sở, Đoàn sẽ chủ động phối hợp, lựa chọn để thực hiện đánh giá thực tế tại 02 đến 03 phòng, bộ phận chuyên môn trực thuộc.

Xuân Bình


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 6 4 2 7 2 2 4

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập