Bảo hộ sở hữu trí tuệ yếu vì nhiều bộ quản lý?
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 24/05/2005 Lượt xem: 3

Trình bày thẩm tra dự án Luật Sở hữu trí tuệ trước Quốc hội chiều 23/5, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Hồ Đức Việt đánh giá, việc thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ hiện là một khâu rất yếu. Đó cũng là vấn đề mà nhiều nước, nhiều tổ chức quốc tế quan tâm trong tiến trình nước ta thương thảo gia nhập WTO.

Để tăng cường tính khả thi, theo ông Việt, Luật Sở hữu trí tuệ cần xác định rõ hơn thẩm quyền và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan hành chính, tư pháp.

Hiện nay, lĩnh vực sở hữu trí tuệ ở nước ta được giao cho 3 cơ quan nhà nước quản lý là Bộ Khoa học và Công nghệ (về sở hữu công nghiệp và một phần quyền tác giả không liên quan đến văn học, nghệ thuật), Bộ Văn hoá Thông tin (về quyền tác giả văn học, nghệ thuật), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (về giống cây trồng).

""""Chúng tôi thấy dự thảo vẫn giữ nguyên mô hình tổ chức này. Dự thảo cũng chưa xác định rõ mối quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương với chính quyền địa phương, giữa cơ quan chuyên môn với các cơ quan thực thi, giữa hoạt động thanh tra chuyên ngành sở hữu trí tuệ với công an, hải quan, quản lý thị trường... Điều này dễ làm phát sinh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc chồng chéo về thẩm quyền giải quyết"""", ông Hồ Đức Việt chỉ rõ nhược điểm.

Một số ý kiến cho rằng dự thảo Luật chưa quy định đầy đủ về bồi thường thiệt hại như quy định của Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) - WTO và Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ. """"Quyền đòi bồi thường thiệt hại cần được khẳng định trong Luật Sở hữu trí tuệ. Toà án (hoặc trọng tài) với tư cách là cơ quan xét xử, giải quyết tranh chấp sẽ là cơ quan có quyền phán quyết bồi thường"""", ông Hồ Đức Việt kiến nghị.

Hiện nay phần lớn quyền sở hữu trí tuệ của các tác phẩm do các nước giàu nắm giữ. Các nước nghèo, chậm phát triển (trong đó có Việt Nam) chủ yếu là sử dụng, lại bị ràng buộc quá nhiều bởi phải tuân thủ cơ chế bảo hộ (theo các cam kết quốc tế). Để khắc phục tình trạng này, dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ đã đề ra các quy định có tính chất tự vệ như chống lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ, bộc lộ bí mật kinh doanh nhằm bảo vệ công chúng, quyền nhân danh Nhà nước sử dụng sáng chế...

Quốc hội sẽ dành trọn ngày 31/5 tới để thảo luận về dự án Luật Sở hữu trí tuệ. Ngoài dự án luật này, cùng chiều 23/5, Quốc hội đã nghe Chính phủ trình các dự án Luật Bảo vệ môi trường, Luật công cụ chuyển nhượng và thẩm tra các dự án luật này.

""""Việc xây dựng và duy trì một hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ hữu hiệu là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của quá trình hội nhập kinh tế và gia nhập WTO. Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (2001), Hiệp định Sở hữu trí tuệ Việt Nam - Thuỵ Sỹ, đặc biệt là Hiệp định TRIPS buộc chúng ta phải đạt được 2 chuẩn mực lớn về nội dung bảo hộ (tính đầy đủ) và về hiệu lực thực thi pháp luật (tính hiệu quả) của hệ thống sở hữu trí tuệ hiện hành"""".
(Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Hoàng Văn Phong)

Nguồn trích: Vietnamnet
Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>









Đăng nhập