Đề án nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ: Hướng tới hệ thống "một cửa"
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 23/05/2005 Lượt xem: 4

Để thực hiện chương trình này, Bộ KH&CN đề ra 6 giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng việc hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến thực thi quyền SHTT; củng cố, tăng cường năng lực của các cơ quan bảo đảm thực thi; nâng cao nhận thức về bảo hộ quyền SHTT...

Xâm phạm quyền SHTT xảy ra với hầu hết các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và xảy ra phổ biến dưới dạng sao chép nhãn hiệu, sao chép kiểu dáng hoặc mang các chỉ dẫn địa lý giả mạo. Hàng giả, hàng nhái có chứa yếu tố vi phạm sở hữu công nghiệp liên quan đến hầu hết các chủng loại sản phẩm, từ các sản phẩm tiêu dùng thông thường đến các mặt hàng điện tử cao cấp; từ thuốc chữa bệnh đến các phương tiện sản xuất; từ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, du lịch đến hoạt động giáo dục, đào tạo... Gần đây, ngoài những hình thức xâm phạm truyền thống (đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp là nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp) nêu trên đã xuất hiện các dạng xâm phạm mới phức tạp hơn như xâm phạm quyền đối với sáng chế và giải pháp hữu ích, cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu công nghiệp... Theo điều tra của Liên minh phần mềm doanh nghiệp (IDC) tiến hành năm 2004, các nước đứng đầu thế giới về vi phạm bản quyền phần mềm gồm: Trung Quốc: 92%; Việt Nam: 92%; Ukraina: 91%; Indonesia: 88%; Zimbabwe: 87%; Nga: 87%; Algeria: 84%; Nigeria: 84%; Pakistan: 83%; Paraguay: 83%... Tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm trung bình trên toàn thế giới là 36%. Chỉ có Mỹ/Canada thấp nhất: 23%. Theo dự báo, ngành công nghệ thông tin khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ tăng trưởng với tốc độ 54% trong giai đoạn 2002 - 2006, chỉ cần cắt giảm 10% tỷ lệ vi phạm bản quyền, ngành công nghệ thông tin sẽ tăng trưởng tới 93%. Không những thế còn giúp cho khu vực này tăng quy mô lên gấp đôi.

Theo nhà điêu khắc Trần Tuy, hiện số tranh của cố họa sĩ Bùi Xuân Phái được quảng cáo là thật trên thị trường nhiều gấp ba, gấp bốn lần số tranh họa sĩ vẽ lúc đương thời. Họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm thậm chí không phân biệt được tranh giả nhái tác phẩm của mình. Sự sao chép, ăn theo sẽ làm cùn mòn sáng tạo và triệt tiêu khả năng vươn tới tài năng nghệ thuật đích thực.

Vì vậy, việc đảm bảo thực thi quyền SHTT không chỉ là yêu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là việc tham gia đầy đủ các Hiệp ước quốc tế về SHTT mà Việt Nam là thành viên. Để thực hiện được điều này, đồng thời nâng cao hiệu quả thực thi quyền SHTT, Bộ KH&CN đề ra 6 giải pháp để thực hiện chương trình hành động đến năm 2009 với các biện pháp cụ thể, trong đó việc hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến thực thi quyền SHTT; tăng cường năng lực của các cơ quan bảo đảm thực thi; nâng cao hiểu biết của xã hội về SHTT... được đặc biệt quan tâm. Trong giai đoạn 2005 - 2006 sẽ thành lập một Ban chỉ đạo chống xâm phạm SHTT để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và tổ chức hoạt động bảo hộ SHTT trên phạm vi cả nước. Bên cạnh đó cũng cần phân công lại nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan thực thi theo hướng tập trung; thiết lập một “cửa sổ” tiếp nhận yêu cầu áp dụng chế tài hành chính trong nội địa, mỗi cơ quan thực thi chịu trách nhiệm chính trong từng lĩnh vực cụ thể. Ngoài ra việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý các xâm phạm, vi phạm cũng cần thường xuyên. Việc kiểm tra, kiểm soát không nhất thiết phải tiến hành tại doanh nghiệp mà có thể thực hiện ngay trong quá trình xem xét hồø sơ đăng ký sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu. Điều này có thể ngăn chặn từ gốc hành vi xâm phạm và doanh nghiệp cũng không bị thiệt hại nhiều. Quá trình này từ trước đã được thực hiện cho một số mặt hàng như thuốc lá, xe máy, thuốc chữa bệnh và tỏ ra có hiệu quả trong việc phòng chống xâm phạm.

Nguồn trích:Vista

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập