Tìm kiếm
Thông báo về việc Hoàn thiện đề tài lọt vào Vòng chung kết Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2021
Người đăng tin: Toản Quốc Hoàng Ngày đăng tin: 26/10/2021 Lượt xem: 54


Trên cơ sở xét chọn và đề nghị của Hội đồng và Ban tổ chức Cuộc thi, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 342/QĐ-SKHCN ngày 25/10/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh sách đề tài lọt vào Vòng chung kết Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-SKHCN ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2021 (sau đây viêt tắt là Cuộc thi). Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố và sinh viên/nhóm sinh viên tham gia Cuộc thi các nội dung cụ thể như sau:

1. Kết quả xét chọn đề tài lọt vào Vòng chung kết Cuộc thi năm 2021

Số lượng đề tài lọt vào Vòng chung kết Cuộc thi là 30 đề tài, chia theo 02 nhóm lĩnh vực, bao gồm: Lĩnh vực Khoa học tự nhiên; Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học y, dược; Khoa học nông nghiệp. Kết quả xét chọn hồ sơ của các trường năm 2021, cụ thể như sau:

STT

Tên trường

Số lượng đề tài nộp dự thi

Số lượng đề tài lọt vào Vòng chung kết

01

Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

16

09

02

Trường Đại học Duy Tân

30

02

03

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

24

04

04

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

38

03

05

Trường Đại học Đông Á

12

03

06

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

12

05

07

Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng

01

01

08

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng

14

01

09

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

03

02

Tổng cộng

150

30

Danh sách cụ thể các đề tài lọt vào Vòng chung kết Cuộc thi theo Quyết định phê duyệt của Sở Khoa học và Công nghệ

2. Hoàn thiện đề tài lọt vào Vòng chung kết Cuộc thi

Đề nghị các trường thông báo cho sinh viên/nhóm sinh viên có đề tài lọt vào Vòng chung kết Cuộc thi hoàn thiện đề tài, thực hiện báo cáo (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo) và tổng hợp danh sách kèm theo báo cáo gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 25/11/2021.

Đối với các đề tài dự thi có mô hình, sản phẩm có thể trưng bày tại buổi họp Hội đồng chung kết Cuộc thi, đề nghị các đội thi chuẩn bị mô hình, sản phẩm và mang tới trình diễn trước Hội đồng giám khảo để bảo vệ trước Hội đồng.

3. Hỗ trợ kinh phí cho sinh viên/nhóm sinh viên nghiên cứu, hoàn thiện đề tài lọt vào Vòng chung kết Cuộc thi

Sau khi hoàn thiện đề tài và có báo cáo gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, sinh viên/nhóm sinh viên có đề tài lọt vào Vòng chung kết Cuộc thi (30 đề tài theo Quyết định số 342/QĐ-SKHCN ngày  25/10/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ) được hỗ trợ kinh phí hoàn thiện đề tài.

Mức kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 328/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, cụ thể như sau:

Hỗ trợ 05 triệu đồng/đề tài thuộc các lĩnh vực: khoa học tự nhiên; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y, dược; khoa học nông nghiệp.

Hỗ trợ 03 triệu đồng/đề tài thuộc các lĩnh vực: khoa học xã hội; khoa học nhân văn.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng theo một trong các hình thức sau: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ; gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, dịch vụ bưu chính công ích đến Sở Khoa học và Công nghệ hoặc nộp hồ sơ trực tuyến. Thời gian nộp hồ sơ: Kể từ  khi có Quyết định phê duyệt danh sách đề tài lọt vào Vòng chung kết Cuộc thi, sau khi hoàn thiện đề tài và nộp báo cáo về Sở Khoa học và Công nghệ và không quá 15 ngày kể từ ngày kết thúc Cuộc thi để Sở Khoa học và Công nghệ kịp thời giải ngân trong năm 2021. Hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị (theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo).

Thông tin chi tiết về Cuộc thi xin vui lòng liên hệ anh Hoàng Quốc Toản (điện thoại: 0935.750.098, email: toanhq@danang.gov.vn).

Chi tiết xem tại file đính kèm.

/documents/10184/12107/96.TB.SKHCN.signed.signed.signed.pdf/20015fbc-f041-41fa-b24e-8b6257e22766

/documents/10184/12107/phu+luc+I+kem+TB+96.TB.SKHCN.signed.pdf/1b495812-5618-4242-b5c2-4f0eed4a92b6

/documents/10184/12107/phu+luc+II+kem+TB+96.TB.SKHCN.signed.pdf/226840d4-bebe-4a20-a25c-2c52d07dc0e3

/documents/10184/12107/342.QD.SKHCN.signed.signed.signed.pdf/5f5dcb1b-ee80-49ee-a1de-5d74dcdd7bd0

/documents/10184/12107/phu+luc+kem+QD342.QD.SKHCN.signed.pdf/be29764d-4517-4e45-bc26-f98a3e3d84a1


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 4 4 0 8 2 1 3

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập