Nghiệm thu dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển bưởi da xanh tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng”
Người đăng tin: Nguyễn Xuân Bình Ngày đăng tin: 21/10/2021 Lượt xem: 21

Sáng ngày 21/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển bưởi da xanh tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng” cấp thành phố.


Các thành viên Hội đồng nghiệm thu thăm các mô hình triển khai dự án "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đề án phát triển Bưởi da xanh tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng"

Dự án: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đề án phát triển Bưởi da xanh tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng” thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, bắt đầu thực hiện từ năm 2017 với mục tiêu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển bưởi da xanh có năng suất, chất lượng tốt, hiệu quả kinh tế cao trở thành cây ăn quả chủ lực trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng và tiếp nhận, chuyển giao các quy trình công nghệ: Quy trình nhân giống bưởi da xanh; Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP; Quy trình thu hoạch, sơ chế và bảo quản bưởi da xanh theo VietGAP; Xây dựng mô hình sản xuất giống, quy mô 10.000 cây giống đạt tiêu chuẩn TCVN 9302:2013: Cây sinh trưởng khỏe, lá xanh đậm, có từ 1 đến 3 cành cấp 1, không có dấu hiệu của các loại sâu bệnh nguy hiểm, tuổi cây giống không quá 2 năm, kể cả thời gian trồng hạt gốc ghép, kích thước cây giống xuất vườn phân làm hai loại và phải đảm bảo các chỉ tiêu quy định; Đào tạo 10 kỹ thuật viên và tập huấn kỹ thuật cho 100 lượt nông dân.

Đến nay Dự án đã thực hiện kể cả sản xuất giống và bưởi thương phẩm hơn 10 ha thuộc quyền sử dụng đất của hộ nông dân và doanh nghiệp nên chủ động theo tiến độ của dự án. Xây dựng nhà lưới sản xuất mắt ghép bưởi da xanh sạch bệnh: Sử dụng mắt ghép tại vườn hộ đang sản xuất, tận dụng vật liệu sẵn có của hộ và trang bị thêm lưới kín, hộ cam kết đối ứng thực hiện; xây dựng hệ thống tưới tiết kiệm nước đối với cây ăn quả và tiếp tục vận động nhân dân thực hiện trong vùng dự án.

Tại buổi nghiệm thu, Bà Ngô Thị Hạnh – Chủ nhiệm dự án cho biết: được sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời của Bộ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị thuộc Bộ, UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ, Huyện ủy, UBND huyện Hòa Vang, sự phối hợp tích cực của UBND xã Hòa Ninh và hỗ trợ kịp thời về khoa học của Viện Cây ăn quả miền Nam và đặt biệt là sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân Hòa Ninh trong việc phát triển cây bưởi da xanh trên địa bàn, đã giúp cơ quan chủ trì, ban chủ nhiệm dự án đã triển khai có hiệu quả dự án.


Chủ nhiệm dự án: Ngô Thị Hạnh báo cáo tại Hội đồng nghiệm thu

Thông qua buổi kiểm tra thực tế tại các mô hình, Hội đồng nghiệm thu đánh giá tốt quá trình thực hiện của Ban chủ nhiệm dự án và tư vấn góp ý, chỉnh sửa một số vấn đề cho Ban chủ nhiệm để hoàn thiện các bước cuối để nghiệm thu tại cấp Bộ.

Xuân Bình

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập