Luật CNTT sẽ điều chỉnh các hoạt động CNTT trong 3 - 5 năm tới
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 12/05/2005 Lượt xem: 3

Dự thảo lần thứ 8 Luật CNTT, do Bộ Bưu chính - Viễn thông soạn thảo, chủ yếu đề cập đến 2 trong 4 trụ cột của CNTT là ứng dụng CNTT và công nghiệp CNTT, chưa đề cập đến nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng.

Theo Ông Nguyễn Thành Phúc, Trưởng ban soạn thảo, Luật, Luật CNTT thực chất là thiên về ứng dụng CNTT. Các hoạt động chính liên quan đến ứng dụng sẽ tập trung vào 2 lĩnh vực chủ yếu là CPĐT và TMĐT. Theo Ông Mai Liêm Trực, Thứ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn Thông, mục tiêu của Luật là điều chỉnh các hoạt động CNTT trong khoảng 3 - 5 năm tới, trước khi phải sửa đổi để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Một điểm đáng lưu ý là Dự thảo Luật CNTT đã quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc hỗ trợ thức đẩy sản xuất các sản phẩm CNTT trọng điểm, sản phẩm xuất khẩu có ảnh hưởng lớn đến công nghệ và kinh tế của các ngành khác và những sản phẩm có lợi thế so sánh. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm công bố danh mục các sản phẩm công nghiệp CNTT trọng điểm trong từng thời kỳ, phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp CNTT.

Nội dung trang tin điện tử của các cơ quan nhà nước cũng được quy định trong Dự thảo Luật là phải cập nhật thường xuyên và đảm bảo cho các cá nhân truy cập dễ dàng. Về TMĐT, Dự thảo Luật có những quy định chung nhất về sàn giao dịch TMĐT, trang thông tin điện tử bán hàng, đặt hàng, thanh toán và quảng cáo trên môi trường điện tử.

Theo ông Trực, Dự thảo Luật CNTT sẽ được đưa ra Quốc hội thảo luận vào cuối năm nay và dự kiến thông qua vào phiên họp đầu năm sau. Bốn Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật cũng sẽ được xây dựng và sớm ban hành. Đó là các Nghị định hướng dẫn về công nghiệp CNTT, về TMĐT, về CPĐT và Xử phạt vi phạm hành chính CNTT.

Nguồn trích:Vista

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập