Nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ năm 2005
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 12/05/2005 Lượt xem: 4

Ngày 15/02/2005, tại Quyết định số 33/2005/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy định tạm thời về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ năm 2005. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các ngành, các cấp tổ chức xét thưởng, kịp tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ và trình Chủ tịch nước Quyết định Giải thưởng vào dịp Quốc khánh 2-9 năm 2005, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thông báo và lưu ý một số nội dung trong Quy định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ (tại công văn số 315, ngày 21/02/2005).

Thực hiện Điều 18 (các khoản 2 và 3) của Quy định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ xin nhắc lại về thời hạn nộp hồ sơ đề nghị xét thưởng và đề nghị như sau:

1. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề nghị xét thưởng cấp Quốc gia là 12h00 ngày Chủ nhật 15/5/2005. Ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu bưu điện của Bưu điện Hà Nội (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu “Văn bản đến” của Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ tại Trụ sở Bộ, 39 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (trường hợp gửi trực tiếp). Các hồ sơ đề nghị xét thưởng đến sau thời hạn trên đều coi là không hợp lệ.

2. Nhằm tạo điều kiện để Hội đồng Giải thưởng Quốc gia thông báo chính xác nội dung tóm tắt giới thiệu về các công trình kèm theo danh sách tác giả trên Báo Khoa học và phát triển, trên các trang web http://www.most.gov.vn và http://www.vista.gov.vn của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số phương tiện thông tin đại chúng khác trong quá trình đánh giá xét thưởng của các Hội đồng giải thưởng chuyên ngành và Hội đồng Giải thưởng Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị:

Đối với các công trình đã được các Hội đồng giải thưởng cấp Bộ đề nghị, kèm theo hồ sơ đề nghị xét thưởng, xin gửi đến Bộ Khoa học và công nghệ Bản giới thiệu tóm tắt với danh sách tác giả cho mỗi công trình (Biểu E1-2) dưới dạng file trong đĩa mềm, trên font chữ Unicode.

Nguồn trích:Vista

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập