Thông báo mở lớp đào tạo An toàn bức xạ năm 2015
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 22/07/2015 Lượt xem: 27

Thông báo mở lớp đào tạo An toàn bức xạ năm 2015

Kính gửi: Các cơ sở bức xạ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nhằm thực thi Luật Năng lượng nguyên tử 2008, đáp ứng nhu cầu đào tạo về an toàn bức xạ của các cơ sở bức xạ trong năm 2015, Sở Khoa học học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng hỗ trợ Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật An toàn Bức xạ Hạt nhân và Ứng phó sự cố, Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân mở lớp đào tạo An toàn bức xạ tại thành phố Đà Nẵng.

1. Các đối tượng học viên chính

- Các nhân viên bức xạ có cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ đã hết hạn hoặc sắp hết hạn (có giá trị trong vòng 3 năm kể từ ngày cấp).

- Cán bộ quản lý, bác sỹ và kỹ thuật viên làm việc tại các cơ sở y tế có thiết bị X-quang chẩn đoán, y học hạt nhân, xạ trị và ung bướu.

- Cán bộ quản lý và nhân viên làm việc tại các ngành công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải…có sử dụng kỹ thuật phân tích, chụp NDT bằng nguồn phóng xạ và máy tia X.

2. Nội dung lớp học

Giới thiệu luật Năng lượng nguyên tử 2008, các văn bản mới hướng dẫn thực thi luật, quy trình cấp phép (thiết bị X-quang, thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ..); Phương pháp quản lý nhằm đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn bức xạ; biện pháp bảo đảm an toàn bức xạ, ứng phó sự cố bức xạ, công nghiệp và NDT...

Kết thúc khóa học, các học viên làm bài kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật An toàn Bức xạ Hạt nhân và Ứng phó sự cố cấp chứng chỉ đào tạo an toàn bức xạ.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức (chương trình chi tiết kèm theo)

Thời gian: Lớp đào tạo tổ chức từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 7 năm 2015.

Địa điểm: Tại Hội trường tầng 6, Khu B, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Đà Nẵng, 95 Quang Trung, Thành phố Đà Nẵng.

4. Đăng ký danh sách và học phí

a) Đăng ký danh sách

Để đăng ký tham gia lớp học kính mời các cơ quan, đơn vị lập danh sách học viên đi học theo Mẫu 1 02 hình màu 3X4 của từng học viên (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, đơn vị phía sau hình và bỏ hình trong bì thư).

b) Học phí theo thông báo của Trung tâm (kèm theo)

Đối với các đơn vị thanh toán học phí qua chuyển khoản thì chuyển khoản trước khi học về cho Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật An toàn Bức xạ Hạt nhân và Ứng phó sự cố trước khi khai giảng lớp đào tạo và đăng ký thông tin lấy hóa đơn theo Mẫu 2.

Vậy, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân đang hoạt động có sử dụng nguồn bức xạ biết để đăng ký danh sách lớp học, danh sách đăng ký gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 25 tháng 7 năm 2015 theo địa chỉ sau:

Phòng Quản lý Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Tầng 22, Trung tâm Hành Chính thành phố Đà Nẵng

24 Trần Phú, Đà Nẵng.

Tel: 05113. 887429, Fax: 0511.3822864.

Email: qlcn-skhcn@danang.gov.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập