Phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ là lợi ích sống còn của doanh nghiệp
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 29/04/2005 Lượt xem: 3

Tuy nhiên cho đến nay, hầu hết DN chưa ý thức đầy đủ về vấn đề này. Bằng chứng về tình trạng này thể hiện ở chỗ, số lượng đơn và văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp của các DN Việt Nam còn rất ít; do có một số vụ quyền sở hữu công nghiệp của DN Việt Nam bị xâm phạm ở các nước ngoài, nên một số DN lại chỉ lo đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp ở nước ngoài, mà quên rằng chính trên thị trường trong nước, quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) của họ cũng đang bị người khác chiếm đoạt. Bên cạnh đó, không ít DN chưa có ý thức tôn trọng quyền SHTT của các tổ chức, cá nhân khác, làm cho số vụ khiếu kiện về vấn đề này ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó còn phải kể đến sự thiếu hụt các biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời và có hiệu quả của Nhà nước cũng góp phần kéo dài và làm trầm trọng thêm tình hình. Chính vì vậy, việc xây dựng và thực hiện Chương trình là việc hết sức cần thiết và cấp bách.

Chương trình được tập trung nâng cao khả năng nhận thức của các DN Việt Nam về bảo hộ SHTT để các DN chủ động xây dựng, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ của mình, nâng cao khả năng cạnh tranh của DN thông qua việc hỗ trợ xác lập, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, trong đó ưu tiên hỗ trợ các DN có các sản phẩm chiến lược, có tiềm năng xuất khẩu. Cũng cần lưu ý rằng, xây dựng, khai thác, phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ của DN là lợi ích sống còn của DN; DN phải tự xây dựng kế hoạch và biện pháp chăm lo xây dựng, phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ của mình. Nhà nước, các tổ chức khác chỉ có thể hỗ trợ, giúp đỡ DN. Chính vì vậy, mục tiêu đầu tiên của Chương trình phải là giúp nâng cao nhận thức của các DN về vấn đề này.

Để đạt các mục tiêu nêu trên, Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của DN tập trung giải quyết các nội dung chủ yếu sau: Tổ chức tuyên truyền, đào tạo cho DN, hỗ trợ DN tổ chức hoạt động SHTT dưới các hình thức: phổ biến kiến thức; tổ chức các cuộc hội thảo, đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về SHTT cho cán bộ quản lý và DN thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương, biên soạn, phát hành tài liệu hướng dẫn về SHTT cho DN, hướng dẫn xây dựng và thực hiện chính sách, chiến lược hoạt động SHTT trong DN.

Chương trình cũng nhằm hỗ trợ DN xác lập, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước dưới các hình thức: Cung cấp thông tin về SHTT; biên soạn và phát hành tài liệu hướng dẫn đăng ký SHTT ở trong và ngoài nước.

Chương trình này sẽ được thực hiện từ nay đến hết năm 2010. Năm 2005 – 2006 sẽ hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện các nội dung của chương trình; chọn và tập trung chỉ đạo việc triển khai một số dự án điểm; năm 2006 – 2010 tiếp tục hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện các nội dung của chương trình, phổ biến và nhân rộng mô hình các dự án điểm.

Nguồn trích:Vista

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập