Hoàn thành xây dựng Quy hoạch VT-CNTT theo vùng kinh tế
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 27/04/2005 Lượt xem: 3

Theo dự kiến, bản quy hoạch sẽ xây dựng cho ba vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc, miền Trung, miền Nam với ba bản quy hoạch độc lập. Trong đó, viễn thông là ngành dịch vụ nên chỉ quy hoạch định hướng chứ không qua sâu vào chi tiết hạ tầng mạng lưới. Hạ tầng mạng lưới sẽ được quy hoạch đến cấp đường thư liên tỉnh, mạng viễn thông liên tỉnh và hệ thống mạng thông tin di động. Về CNTT, sẽ tập trung xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển CNTT tại các vùng kinh tế trọng điểm.

Việc xây dựng Quy hoạch cũng sẽ cần sự phối hợp với các Bộ, Ngành, địa phương về cơ chế phối hợp với quy hoạch và quản lý hạ tầng đô thị; Phối hợp với quy hoạch và xây dựng đường giao thông; Phối hợp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu du lịch và phối hợp với quy hoạch, xây dựng mạng truyền tải điện.

Được biết, ngoài các đơn vị chức năng của Bộ BCVT, sẽ có thêm 5 doanh nghiệp có hạ tầng mạng cùng tham gia vào quy hoạch trên là Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Công ty điện tử Viễn thông quân đội Viettel, Công ty Viễn thông điện lực (VP Telecom), Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) và Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội (HaNoi Telecom).

(Nguồn trích:Vietnamnet)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>









Đăng nhập