Họp hỗ trợ kinh phí tổ chức Vòng thi cơ sở Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2021
Người đăng tin: Đinh Hữu Tuyến Ngày đăng tin: 08/10/2021 Lượt xem: 43

Ngày 07/10/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2021 (Cuộc thi) tổ chức Họp thẩm định kinh phí hỗ trợ Tổ chức Vòng thi cơ sở Cuộc thi cho các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố.

Căn cứ Nghị quyết số 328/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025; trong đó có nội dung và mức chi tổ chức Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về thực hiện Đề án “Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021; trong đó có nội dung Tổ chức Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2021 với tổng kinh phí 600 triệu đồng.

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-SKHCN ngày 25/01/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về Tổ chức Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2021; sáng ngày 07/10/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức Họp thẩm định kinh phí hỗ trợ tổ chức Vòng thi cơ sở (Vòng thi tổ chức tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp). Tham dự cuộc họp có bà Vũ Thị Bích Hậu – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; ông Lê Công Hùng – Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, Phó Ban Tổ chức Cuộc thi cùng các thành viên Tổ thẩm định.


Toàn cảnh cuộc họp

Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2021 nhận được 150 đề tài đăng ký tham dự của sinh viên đến từ 09 trường đại học, cao đẳng và 07 hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí tổ thức Vòng thi cơ sở của 07 trường đại học trên địa bàn thành phố.

Dựa trên hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí tổ chức Vòng thi cơ sở của các trường và các quy định hiện hành, Tổ thẩm định đã tiến hành trao đổi, thống nhất về mức kinh phí và phương án hỗ trợ kinh phí Tổ chức Vòng thi cơ sở cho 07 trường và tham mưu cho Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện hỗ trợ kinh phí.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Cuộc thi đang thành lập các hội đồng lựa chọn 30 đề tài dự thi lọt vào Vòng chung kết Cuộc thi, dự kiến sẽ tiến hành họp và thông báo kết quả về các đề tài lọt vào vòng chung kết  Cuộc thi vào trung tuần tháng 10/2021.

Đinh Hữu Tuyến

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập