Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kinh phí đổi mới công nghệ cho 03 doanh nghiệp
Người đăng tin: Đinh Hữu Tuyến Ngày đăng tin: 07/10/2021 Lượt xem: 41

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng và đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Ngày 28/9/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã khảo sát thực tế và họp Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ của 03 đơn vị: Công ty TNHH Đức Thuấn, Công ty TNHH Xây dựng My Uy, Công ty Cổ phần Đầu tư nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt.


Khảo sát thực tế tại Công ty TNHH Đức Thuấn

Thời gian qua, nhằm cải tiến, nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng tại doanh nghiệp; 03 đơn vị nêu trên đã tiến hành xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và được các Tổ chức chứng nhận (Tổ chức chứng nhận là tổ chức đã đăng ký hoạt động chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ) đánh giá, chứng nhận. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn tiến hành đánh giá chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định. Trên cơ sở chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ của thành phố Đà Nẵng, các đơn vị đã nộp hồ sơ đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, hỗ trợ.


Khảo sát thực tế tại Công ty TNHH Xây dựng My Uy

Căn cứ theo kết quả khảo sát và Hội đồng thẩm định, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 300/QĐ-SKHCN ngày 05/10/2021 về việc hỗ trợ doanh nghiệp theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND thành phố; trong đó hỗ trợ Công ty TNHH Đức Thuấn: 30 triệu đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt: 45 triệu đồng; Công ty TNHH Xây dựng My Uy: 45 triệu đồng.

Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 1296/SKHCN-QLCN ngày 04/10/2021 về việc hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để tiếp tục phổ biến thông tin về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ tới các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố tiếp cận và đề xuất hỗ trợ.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập