Góp ý dự thảo Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2030
Người đăng tin: Trần Thị Thùy Dương Ngày đăng tin: 02/10/2021 Lượt xem: 7

Thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030; Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030; Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc xây dựng Đề án phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã xây dựng dự thảo Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 (xem link dự thảo đính kèm). Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2030.

Nội dung góp ý xin đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 08 tháng 10 năm 2021 theo địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng và gửi qua địa chỉ email: duongttt1@danang.gov.vnhongntv@danang.gov.vn để Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng.

Chi tiết vui lòng liên hệ với chị Trần Thị Thùy Dương (Số điện thoại: 0976.135.573).

Rất mong nhận được ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập