THÔNG BÁO: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng CSDL và phần mềm QLNN chuyên ngành Khoa học Công nghệ (giai đoạn 2)
Người đăng tin: Đinh Tiên Hoàng Ngày đăng tin: 04/10/2021 Lượt xem: 14

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo kết quả nhà thầu trúng thầu gói thầu: Xây dựng CSDL và phần mềm QLNN chuyên ngành Khoa học Công nghệ (giai đoạn 2) với thông tin cụ thể như sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Nhà thầu Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng.

2. Địa chỉ: 15 Quang Trung, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

3. Giá trúng thầu: 310.000.000 đồng (Ba trăm mười triệu đồng y).

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

Chi tiết Thông báo tại đây.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập