Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề xuất hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022.
Người đăng tin: Hoàng Quốc Toản Ngày đăng tin: 06/10/2021 Lượt xem: 177

Nhằm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các doanh nghiệp khởi nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan có nhu cầu đề xuất hỗ trợ phát triển sản phẩm của doanh nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết số 328/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, trong đó có nhiệm vụ hỗ trợ đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo và các tổ chức thúc đẩy kinh doanh.

Để có cơ sở hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, doanh nghiệp khởi nghiệp có nhu cầu hỗ trợ trong năm 2022.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ - số điện thoại: 0236.3887429 hoặc liên hệ trực tiếp ông Hoàng Quốc Toản - số điện thoại: 0935.750.098, email: toanhq@danang.gov.vn

(Chi tiết xem tại file đính kèm).

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập