Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu khoa học và ứng dụng, đổi mới công nghệ để phát triển bền vững
Người đăng tin: Trần Thị Thùy Dương Ngày đăng tin: 30/09/2021 Lượt xem: 91

Thời gian qua, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành kịp thời nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, trong đó Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu ban hành nhiều chính sách của thành phố về hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Gần đây nhất là có 02 chính chính hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp: Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn; Nghị quyết số 328/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025.

Theo số liệu thống kê báo cáo, trong thời gian qua Sở KH&CN đã tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển tài sản trí tuệ, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển doanh nghiệp KH&CN, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa với những kết quả đáng ghi nhận.

Thứ nhất, Hỗ trợ nghiên cứu khoa học

Giai đoạn 2018-2021, đã có 10 nhiệm vụ KH&CN các cấp được triển khai do doanh nghiệp chủ trì thực hiện (gồm: 05 đề tài cấp thành phố và 05 đề tài cấp cơ sở). Một số kết quả tiêu biểu từ các đề tài này như: áp dụng thành công công nghệ nano để sản xuất viên nang mềm Kim tiền thảo, đưa dược liệu với nồng độ cao đến các mô đích làm tăng tác dụng sinh khả dụng của thuốc dược liệu và tác dụng trúng đích, giúp phòng và điều trị hiệu quả sỏi thận – sỏi mật; Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng vùng đất không chủ động nước và đất bị ảnh hưởng thi công các dự án tại huyện Hoà Vang, từ đó đề xuất giải pháp cải tạo và sử dụng hiệu quả, xây dựng một số mô hình trồng chuối thanh tiêu, cây kiệu hương, trồng sen lấy hạt trên đất nông nghiệp không chủ động nước; Xây dựng quy trình và mô hình trồng cây dược liệu Trinh nữ hoàng cung và Kim tiền thảo tại thành phố Đà Nẵng. Cuối năm 2020, nhằm kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu ứng dụng trong  hoạt động sản xuất kinh doanh, Sở tiếp tục tham mưu UBND thành phố phê duyệt thêm 02 nhiệm vụ cấp thành phố do doanh nghiệp chủ trì thực hiện, về ứng dụng công nghệ cao để xây dựng mô hình nuôi cá chình quy mô công nghiệp; và xây dựng ứng dụng quản lý hệ thống thoát nước thành phố Đà Nẵng trên nền tảng bản đồ số và mạng lưới IoT.

Thứ hai, trong công tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thực hiện chính sách hỗ trợ KNĐMST, trong năm 2020 và 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành hỗ trợ trực tiếp đến 17 doanh nghiệp KNĐMST để phát triển sản phẩm KNĐMST, sử dụng các dịch vụ cũng như hỗ trợ các vườn ươm để triển khai các Chương trình ươm tạo, chương trình tăng tốc cho các dự án/doanh nghiệp KNĐMST.

Đến nay thông qua các chương trình ươm tạo và hỗ trợ, các vườn ươm trên địa bàn thành phố và Sở KH&CN đã ươm tạo, hỗ trợ được 137 dự án KNĐMST và trên 50 doanh nghiệp KNĐMST. Trong đó có doanh nghiệp đã thu hút được vốn đầu tư từ hàng trăm ngàn USD đến hàng triệu USD tiêu biểu như Công ty TNHH MTV Datbike Việt Nam, Công ty CP Công nghệ Hekate, Công ty CP EM AND AI...

 Các doanh nghiệp được hỗ trợ đã tạo ra các sản phẩm mới, hoặc nâng cấp chất lượng sản phẩm hiện có, hoàn thiện công nghệ, quảng bá sản phẩm đến cộng đồng, thúc đẩy tăng doanh thu cho doanh nghiệp KNĐMST. Việc triển khai hỗ trợ đã góp phần lan tỏa hoạt động KNĐMST trên địa bàn, thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Thứ ba, Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

Chú trọng hỗ trợ cho phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc thù của địa phương mang địa danh; Cụ thể:

Trong giai đoạn 2016-2021, hỗ trợ kinh phí tư vấn, đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp đối với 01 sáng chế, 03 kiểu dáng công nghiệp, 34 nhãn hiệu (trong đó có 32 nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận. Đối với các sản phẩm đặc trưng, Sở KH&CN đã phối hợp với các địa phương tiến hành khảo sát, chọn lựa sản phẩm, chủ thể sở hữu để hỗ trợ từ khâu xây dựng hồ sơ đăng ký, tra cứu thông tin, xây dựng quy chế sử dụng, bản đồ vùng có sản xuất, thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng của sản phẩm mang nhãn hiệu, hỗ trợ các chi phí trong quá trình xác lập quyền, theo dõi quá trình xử lý đơn cho đến khi sản phẩm được cấp văn bằng lập quyền và hỗ trợ các nội dung quản lý, phát triển nhãn hiệu sau khi xác lập quyền.

Bên cạnh các nội dung hỗ trợ đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ, Sở KH&CN đã bắt đầu quan tâm đến các nội dung về hỗ trợ khai thác, thương mại hóa tài sản trí tuệ mà đối tượng thụ hưởng là các tổ chức kinh tế cũng như doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; Cụ thể nhất là việc triển khai thực hiện Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của  Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về phê duyệt Đề án "Bảo tồn làng nghề nước mắm Nam Ô gắn với phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng”, Sở đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển nhãn hiệu tập thể Nước mắm Nam Ô của Hội Làng nghề Nước mắm Nam Ô và có 02 đề tài cấp thành phố đang được tổ chức thực hiện để xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, hoàn thiện quy chế quản lý, tuyên truyền quảng bá sản phẩm hỗ trợ thương mại hóa; nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm… Đặc biệt, Sở đề xuất và đã được Bộ KH&CN phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Nước mắm Nam Ô,  thành phố Đà Nẵng” thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.

Tổ chức khen thưởng cá nhân là tác giả của các sáng chế, giải pháp hữu ích: Để động viên, khuyến khích việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thực hiện Quy định khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ, UBND thành phố đã khen thưởng 18 sáng chế, giải pháp hữu ích.

Đồng thời, hiện tại Sở đang tham mưu ban hành Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030.

Thứ tư, Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ từ năm 2017 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ 42 lượt doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chế tạo thiết bị công nghệ phục vụ sản xuất, thay thế hàng nhập khẩu, hạ giá thành sản phẩm; hoặc đầu tư công nghệ tiên tiến, công nghệ cao và mua thiết bị theo hướng ứng dụng công nghệ mới, tự động hóa, tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí sản xuất, thân thiện môi trường hoặc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, đánh giá chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận chính sách, Sở Khoa học và Công nghệ đã báo cáo UBND thành phố và ban hành Hướng dẫn số 05/HD-SKHCN ngày 09/10/2020 về thực hiện một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, trong đó tổng hợp toàn bộ các nội dung của 04 văn bản quy phạm pháp luật kèm theo các biểu mẫu hướng dẫn để doanh nghiệp tham khảo nên đã tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong việc nghiên cứu tiếp cận chính sách và đề xuất hỗ trợ. Đồng thời hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức các hội nghị phổ biến chính sách, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi văn bản đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, chủ động tích cực làm việc với các Hiệp hội doanh nghiệp, khảo sát và hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Kết quả năm 2020 và tính đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ cho 29 lượt doanh nghiệp, chiếm gần 70% số lượt doanh nghiệp hỗ trợ từ trước đến nay.


(Ảnh: Khảo sát để hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ)

Việc triển khai thực hiện chính sách đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống và góp phần phát triển doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp khoa học và công nghệ nói riêng trên địa bàn thành phố. Trong đó, có nhiều sản phẩm, dự án tốt giúp doanh nghiệp phát triển sản phẩm mới và phát triển sản xuất, tăng doanh thu, góp phần lan tỏa hoạt động đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm dịch vụ và phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố, đạt các giải thưởng về khoa học và công nghệ.

Thứ năm, tích cực hướng dẫn, thẩm định và Cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ

Triển khai thực hiện Luật Chuyển giao công nghệ 2017, nhằm nâng cao trình độ công nghệ, ngăn chặn những công nghệ lạc hậu và khuyến khích sử dụng công nghệ xanh, công nghệ thân thiện với môi trường, Sở KH&CN đã hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và cấp 07 Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, chủ yếu là các đơn vị nhận chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam. Việc tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ nước ngoài (chủ yếu là nhập khẩu dây chuyền máy móc thiết bị công nghệ phục vụ sản xuất) giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; đồng thời các doanh nghiệp từng bước chủ động trong việc làm chủ công nghệ sản xuất.

Thứ sáu, Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thực hiện Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp và tích cực tuyên truyền hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp KH&CN; hướng dẫn các thủ tục đăng ký xác nhận kết quả khoa học và công nghệ, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ để làm cơ sở xem xét cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.

Tính đến thời điểm hiện nay, thành phố Đà Nẵng có 15 doanh nghiệp KH&CN. Riêng trong 2 năm 2020 và 2021 đã cấp mới Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho 07 doanh nghiệp, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Các doanh nghiệp KH&CN hiện này hầu hết là doanh nghiệp nhỏ và vừa Trong đó có nhiều sản phẩm tốt giúp các doanh nghiệp phát triển sản phẩm mới và phát triển sản xuất, tăng doanh thu cho doanh nghiệp, góp phần lan tỏa hoạt động đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm dịch vụ và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố.

Việc trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các chính sách miễn giảm thuế, miễn giảm tiền thuê đất phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm KH&CN của thành phố.

Thứ bảy, Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng

Triến khai thực hiện Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, Sở đã hỗ trợ cho 36 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng, đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý, công cụ quản quản lý chất lượng tiên tiến; chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm, hàng hóa; xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, kiểm toán năng lượng, Giải thưởng Chất lượng quốc gia.

Đáng chú ý năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn hai doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng và Công ty Xăng dầu Khu vực V) hoàn thiện hồ sơ đăng ký, thực hiện đánh giá và đề xuất Hội đồng quốc gia thẩm định hồ sơ, trình Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Giải Vàng Chất lượng quốc gia năm 2021.


(Ảnh: Khảo sát đánh giá tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng)

Nhìn chung, các chính sách của thành phố về hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu đổi mới công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, góp phần quan trọng trong phát triển doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện đòi hỏi các doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế), đăng ký mã số, mã vạch, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đồng thời, các nhà khoa học, viện nghiên cứu cần liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp để thúc đẩy quá trình ươm tạo, chuyển giao công nghệ phục vụ doanh nghiệp, phục vụ sản xuất.

Để giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, vượt qua những khó khăn, tăng khả năng cạnh tranh, doanh nghiệp cần quan tâm hơn đến khoa học và công nghệ, đổi mới công nghiệp, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; tích cực nâng cao kiến thức về KH&CN cho nhân viên thông qua các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo do các sở ban ngành tổ chức. Doanh nghiệp cần chú trọng trích lập quỹ khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp để có nguồn chi cho việc đầu tư nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của doanh nghiệp (ví dụ: xây dựng phòng thí nghiệm, máy móc trang thiết bị phục vụ cho nghiên cứu và phát triển, mua bản quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, …)

Có như vậy, doanh nghiệp mới phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố, tăng TFP (Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp)  đóng góp vào tăng GRDP của Đà Nẵng; khẳng định vị thế khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng.

(Thùy Dương)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập