Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nước mắm Nam Ô, thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Trần Thị Thùy Dương Ngày đăng tin: 29/09/2021 Lượt xem: 94

Nhiệm vụ cấp quốc gia “Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nước mắm Nam Ô, thành phố Đà Nẵng” đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 1984/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 7 năm 2021 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022.

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020, với mục tiêu là đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện và tham gia Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2021 quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030. Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ đã triển khai thông báo nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022.

Xuất phát từ yêu cầu đề xuất nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng thời, trên cơ sở đề xuất của UBND quận Liên Chiểu, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã tham mưu cho UBND thành phố Đà Nẵng có Công văn số 3383/UBND-KGVX ngày 03 tháng 6 năm 2021 về việc đề xuất nhiệm vụ cấp quốc gia “Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nước mắm Nam Ô, thành phố Đà Nẵng” và đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 1984/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 7 năm 2021 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022.

Nước mắm Nam Ô là một sản phẩm truyền thống, lâu đời vừa có giá trị kinh tế vừa mang ý nghĩa văn hóa, lịch sử của thành phố Đà Nẵng. Ngày 27/8/2019, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2974/QĐ-BVHTTDL công nhận Di sản phi vật thể quốc gia, trong đó có nghề làm nước mắm Nam Ô thuộc phường Hòa Hiệp Nam, phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng. Việc được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận nghề làm nước mắm Nam Ô là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là niềm tự hào lớn, là phần thưởng xứng đáng, ghi nhận những nỗ lực của chính quyền Thành phố Đà Nẵng, của quận Liên Chiểu và đặc biệt là bà con làng chài vùng Nam Ô trong việc gìn giữ làng nghề làm mắm có lịch sử từ hàng trăm năm nay, đây là vinh dự và động lực lớn để người dân làng nghề nước mắm Nam Ô tiếp tục phát huy danh tiếng, giá trị thương hiệu “Nước mắm Nam Ô” đi xa hơn nữa.

Việc xây dựng chỉ dẫn địa lý là một cách tiếp cận bảo tồn, phát huy giá trị và phát triển sản phẩm nước mắm của làng nghề Nam Ô có chất lượng đặc thù và giúp bảo hộ thương hiệu sản phẩm nông nghiệp nông thôn thành phố, nâng cao giá trị sản phẩm trên thị trường, thúc đẩy quá trình phát triển sản xuất, thương mại hóa sản phẩm nông nghiệp nông thôn, từng bước chiếm lĩnh và mở rộng thị trường. Nếu sản phẩm nước mắm Nam Ô được bảo hộ chỉ dẫn địa lý sẽ mang lại lợi ích xã hội rất lớn, đó là việc người tiêu dùng sẽ biết đến sản phẩm nước mắm có từ rất lâu đời được tạo ra với đôi bàn tay khéo léo, trí sáng tạo độc đáo và bí quyết truyền đời của người dân làng Nam Ô. Ngoài ra nó còn là động lực thúc đẩy cho sự phát triển của các hệ thống thương mại, du lịch sinh thái gắn với du lịch di tích trên địa bàn; góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho các hộ sản xuất nước mắm làng Nam Ô thuộc địa phận 2 phường (Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Bắc), Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng; góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập, đặc biệt là giữ gìn và bảo tồn được di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sản phẩm nước mắm Nam Ô là sản phẩm đầu tiên của thành phố được chọn để xây dựng chỉ dẫn địa lý.

Ngoài ra, thực hiện Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND thành phố về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn làng nghề nước mắm Nam Ô gắn với phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng”, trong 2 năm 2020 và 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động xây dựng kế hoạch cũng như các giải pháp để hỗ trợ phát triển nhãn hiệu tập thể mắm Nam Ô của Hội Làng nghề Nước mắm Nam Ô trên địa bàn quận Liên Chiểu nhằm xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, hoàn thiện quy chế quản lý, tuyên truyền quảng bá sản phẩm hỗ trợ thương mại hóa; nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh cho các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong Làng nghề Nước mắm Nam Ô./.

(Thùy Dương)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập