Tuyển dụng công chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
Người đăng tin: Đinh Tiên Hoàng Ngày đăng tin: 23/09/2021 Lượt xem: 129

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng ban hành Thông báo số 88/TB-SKHCN ngày 28/9/2021 về tuyển dụng công chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng

02 người (Chi tiết tại bảng nhu cầu kèm theo)

2. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, hình thức, nội dung thi tuyển

Nội dung chi tiết tại Thông báo số 2796/TB-SNV ngày 22/9/2021 của Sở Nội vụ kèm theo.

3. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Từ ngày 23 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 22 tháng 10 năm 2021.

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển.

4. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, tầng 22, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng.

Số điện thoại liên hệ: 0236.3830214

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập