Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2015
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 14/07/2015 Lượt xem: 16

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng kính mời các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2015:

1. Tên đề tài "Đánh giá tiềm năng và triển vọng phát triển năng lượng tái tạo của thành phố Đà Nẵng".

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được đăng trên Website Sở Khoa học và Công nghệ: http://dost.danang.gov.vn/ Phần Hướng dẫn hoạt động KH&CN/ Đăng ký đề tài khoa học và công nghệ.

- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ: 17 giờ 30, thứ 2 ngày 10 tháng 8 năm 2015.

- Chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ -Tầng 22 Trung tâm Hành chính - Số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 0511.3830215./.

Thông báo tuyển chọn của Sở Khoa học và Công nghệ: Tải về tại đây.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập