Tìm kiếm

 

Đà Nẵng: Đẩy mạnh công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001
Người đăng tin: Bình Xuân Nguyễn Ngày đăng tin: 23/09/2021 Lượt xem: 39

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 giúp chuẩn hóa các quy trình thực hiện công việc, loại bỏ các bước công việc không cần thiết, ngăn ngừa rủi ro trong quá trình hoạt động, rút ngắn thời gian và giảm xảy ra những sai lỗi hoặc sai sót trong công việc. Công tác này đang được thành phố Đà Nẵng thực hiện tốt trong thời qua và mang lại nhiều hiệu quả đáng kể.


Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 tại các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp xu thế xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch, đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế của đất nước và hỗ trợ đắc lực cho chương trình cải cách hành chính của Chính phủ.

HTQLCL TCVN ISO 9001 – Góp phần cải cách hành chính

Trước đây, mỗi khi người dân đến cơ quan hành chính nhà nước xử lý công việc thường mất khá nhiều thời gian, trải qua những công đoạn rườm rà. Thêm vào đó là một số yếu tố còn hạn chế của cán bộ tiếp dân, làm cản trở công việc và đánh mất lòng tin của người dân mỗi khi phải gõ cửa cơ quan công quyền.

Trước bất cập đó, hàng loạt giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng hệ thống quản lý, cải cách hành chính đã được đặt ra. Trong đó tiêu biểu nhất là việc triển khai QĐ 19/2014/QĐ-TTg ngày 5/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Thông qua áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001 người lãnh đạo trong cơ quan, đơn vị nắm bắt được toàn bộ hoạt động của đơn vị mình, kiểm soát quá trình giải quyết công việc đến từng bộ phận, cá nhân, đồng thời giúp rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí trong giải quyết, xử lý công việc, bảo đảm “rõ người”, “rõ việc”, “rõ thời gian”, “rõ trách nhiệm” đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử.


Người dân và doanh nghiệp làm thủ tục hành chính tại TTHC thành phố Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, việc triển khai áp dụng TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố đã tạo thói quen làm việc khoa học, hiệu quả hơn thông qua việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình đã xây dựng. Việc tổ chức, thu thập, sắp xếp, lưu trữ các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên, hồ sơ tài liệu được sắp xếp ngăn nắp và có hệ thống theo từng lĩnh vực… Thông qua việc áp dụng TCVN ISO 9001, lãnh đạo đơn vị điều hành công việc có thể phát huy hiệu quả hơn vai trò, đồng thời thiết lập cơ chế giải quyết công việc rành mạch, thống nhất. Cán bộ, công chức được phân công trách nhiệm rõ ràng trong quá trình xử lý công việc, đánh giá năng lực chuyên môn, tinh thần, trách nhiệm một cách khách quan.

Để thực hiện tốt chương trình này, ngày 5/7/2019, UBND thành phố đã ban hành Đề án “Xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2021”. Trong đó, Đề án giao Sở KH&CN là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, UBND các phường, xã triển khai Đề án.

Đặc biệt, Sở đã tham mưu trình UBND thành phố ban hành Công văn số 301/UBND-SKHCN ngày 18/01/2021 hướng dẫn công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng; chủ trì, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra tình hình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính. Và nội dung này cũng đã được đưa vào Danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện năm 2021 theo Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Đến nay đã có 96/96 cơ quan hành chính đã xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015, kết quả triển khai Đề án, đến thời điểm 30/6/2021, thành phố có 100% các cơ quan chuyên môn cấp sở, UBND cấp huyện và đặc biệt là 100% UBND cấp xã (56/56 UBND xã, phường là đối tượng khuyến khích áp dụng HTQLCL theo Quyết định số19/2014/QĐ-TTg) đã hoàn thành công tác chuyển đổi HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. (số lượng thực hiện chuyển đổi theo Đề án).

Ông Trương Công Tuyến – Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng (nay là Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở KK&CN) cho biết: “Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo UBND thành phố, sự tham mưu phối hợp giữa Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành, UBND các quận huyện, phường, xã trong quá trình thực hiện áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 giúp làm giảm đáng kể các quy trình thủ tục hành chính không cần thiết. Người dân đến cơ quan nhà nước được hướng dẫn tận tình, trả kết quả xử lý đúng hẹn. Chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công được nâng cao, tạo được lòng tin và sự hài lòng của người dân. Các thủ tục hành chính đều có quy trình xử lý niêm yết công khai”.

Với 10 bước thực hiện và cùng đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, sự hiểu biết, thực thi tốt nhiệm vụ của cán bộ công chức và sự tham gia, giám sát chặt chẽ của khách hàng (người dân và doanh nghiệp) sau khi thực hiện chuyển đổi, việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan quản lý hành chính nhà nước thực sự đã có hiệu quả, góp phần đắc lực đẩy nhanh công cuộc cải cách hành chính tại thành phố.


Hội nghị tập huấn chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng tổ chức

Việc áp dụng TCVN ISO 9001:2015 giúp lãnh đạo và cán bộ công chức viên chức, lao động xử lý công việc nhanh chóng và khoa học, hiệu quả; quy trình thực hiện công việc được kiểm tra chặt chẽ thông qua cơ chế thông tin báo cáo, giúp truy tìm nguyên nhân sai sót nhanh chóng và ngăn chặn tái diễn hiệu quả. Đồng thời, ISO 9001:2015 cũng giúp đảm bảo hồ sơ giao dịch hành chính được giải quyết đúng luật và đúng hạn, công khai, minh bạch; các quy rình, thủ tục được đơn giản hóa, tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho tổ chức, cá nhân.

Những hiệu quả thiết thực 

Ông Huỳnh Văn Anh – Trưởng phòng ISO, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng cho biết: “Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 sẽ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý và chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công. Đồng thời tinh thần cải cách phục vụ các tổ chức, cá nhân của cán bộ, công chức được thay đổi và cải thiện rõ rệt, từ đó tạo được lòng tin và sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Thành phố Đà Nẵng là một trong 15 địa phương được Bộ KH&CN tăng Bằng khen vì đã có thành tích trong quá trình triển khai thực hiện việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc giá TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO đóng vai trò quan trọng trong cải thiện dịch vụ công, bằng cách cung cấp cách tiếp cận độc đáo và hài hòa đối với các quy định công, trong đó thừa nhận tính minh bạch và đơn giản là những yếu tố cần thiết để củng cố niềm tin, sự hài lòng của công chúng đối với các dịch vụ công. Ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc số hóa và quản lý hồ sơ công vụ, tiêu chuẩn ISO 9001 còn là công cụ hỗ trợ đặc biệt hiệu quả cho công tác cải cách hành chính của các cơ quan công quyền. Sự phát triển này đánh dấu cột mốc quan trọng khi Việt Nam nỗ lực thiết lập Chính phủ điện tử và số hóa hơn nữa các quy trình, thủ tục hành chính công.

Xuân Bình


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 6 4 2 7 4 4 6

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập