Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng được tặng Cờ thi đua của Chính phủ
Người đăng tin: Đinh Tiên Hoàng Ngày đăng tin: 17/09/2021 Lượt xem: 35

Ngày 14 tháng 9 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của thành phố Đà Nẵng.

Đây là lần đầu tiên Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng được vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước nhằm ghi nhận những cống hiến của tập thể Sở Khoa học và Công nghệ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng và phong trào thi đua yêu nước nói chung.

Trong năm 2020, tập thể Sở KH&CN Đà Nẵng đã đoàn kết thống nhất với quyết tâm cao, triển khai đồng bộ các giải pháp một cách sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, với những đột phá trong hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN và đổi mới sáng tạo. Trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình công tác năm, toàn thể công chức, viên chức, lao động thuộc Sở KH&CN đã nỗ lực cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ UBND thành phố giao. Những kết quả và thành tích nổi bật:

-  Năm 2020, qua kết quả bình xét thi đua của Khối 3, Sở KH&CN là đơn vị đứng Nhất Khối 3, là 01 trong 12 đơn vị được UBND thành phố đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

- Được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác văn thư, lưu trữ năm 2020.

- Về xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về KH&CN: Sở đã tham mưu ban hành 16 văn bản phục vụ trực tiếp hoạt động KH&CN (02 văn bản của Thành ủy, 01 văn bản của HĐND và 13 văn bản của UBND thành phố). Trong đó, những chính sách quan trọng có tác động lớn như: Chương trình 36-CTr/TU ngày 13/01/2020 của Thành ủy về triển khai thực hiện Chuyên đề “Phát triển công nghiệp công nghệ cao, xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo tầm quốc gia, là khu đô thị sáng tạo - khoa học - công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế, có sức cạnh tranh cao” và các văn bản triển khai của UBND thành phố; Nghị quyết số 328/2020/NQ-HĐND ngày ngày 09/12/2020 của HĐND thành phố quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 và Quyết định phê duyệt “Đề án Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên”. Đây là cơ sở để thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng trong thời gian tới.

- Đối với hoạt động quản lý nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: Năm 2020, Sở tổ chức thực hiện tổng cộng 77 đề tài, dự án các cấp, trong đó bao gồm 03 đề tài cấp quốc gia, 04 dự án Nông thôn miền núi, 40 đề tài cấp thành phố và 30 đề tài cấp cơ sở. Tổng kinh phí phê duyệt thực hiện năm 2020 là 100,715 tỉ đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ từ sự nghiệp KH&CN Trung ương là 37 tỉ đồng (chiếm 36,74%), kinh phí từ nguồn sự nghiệp KH&CN thành phố là 34,35 tỉ đồng (chiếm 34,11%) và kinh phí huy động từ các nguồn khác là 29,365 tỉ đồng (chiếm 29,16%). Sở KH&CN tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, nâng cao hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tế sản xuất, nâng cao chất lượng kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

- Tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 khen thưởng cho các tác giả của 07 công trình đạt giải tại Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam và các tác giả, đồng tác giả của 194 công trình công bố trên các tạp chí khoa học uy tín.

- Tham mưu Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng cho 01 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích đóng góp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020.

- Hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN trong các lĩnh vực sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sáng kiến - lao động sáng tạo... tiếp tục được chú trọng. Tập trung thanh kiểm tra trong lĩnh vực KH&CN đảm bảo đúng thẩm quyền, tránh sự chồng chéo, kết quả thanh kiểm tra phản ánh chính xác, xử lý đúng quy định đối với các trường hợp sai phạm. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển thị trường công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố được đẩy mạnh.

Trong bối cảnh suy giảm kinh tế chung do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hoạt động chuyên môn KH&CN vẫn giữ mức tăng trưởng dương. Theo số liệu tính toán của Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội thành phố, năm 2020, hoạt động chuyên môn KH&CN tăng 125 nghìn tỷ, tương ứng 5,80% so với năm 2019, là ngành có điểm % đóng góp vào tăng trưởng 2020 thực tế đứng vị trí thứ 5/20 nhóm ngành kinh tế cấp 1. Điều này cho thấy, ngành KH&CN luôn có đóng góp ổn định bền vững, tham gia vào sự phát triển của tất cả các ngành, lĩnh vực khác, từ đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố.

Với những thành tích đạt được nêu trên, ngày 14/9/2021, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của thành phố Đà Nẵng (Quyết định số 1522/QĐ-TTg kèm theo).

Để đạt được thành quả trên, Đảng uỷ và Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã không ngừng quán triệt, chỉ đạo tích cực đến từng phòng, đơn vị, cải tiến phương pháp trong công tác quản lý, điều chuyển nhiệm vụ của các phòng chuyên môn một cách hợp lý. Đồng thời, phân công nhiệm vụ hợp lý cho từng công chức, viên chức, lao động để hoàn thành xuất sắc, đạt chất lượng và hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, luôn kết hợp hài hòa giữa sự lãnh đạo tập thể và trách nhiệm cá nhân, phát huy dân chủ, tiếp thu, lắng nghe ý kiến đề xuất tham mưu của các phòng chuyên môn, bàn bạc thảo luận thống nhất giải quyết công việc một cách khách quan, chú trọng nguyên tắc tập trung dân chủ.

Toàn thể công chức, viên chức, lao động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; linh hoạt giải quyết nhanh và hiệu quả đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và tiến độ công việc, không ngừng cố gắng, khắc phục khó khăn, phối hợp tốt với các phòng, đơn vị chức năng trong và ngoài Sở để cùng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phong trào thi đua yêu nước đã thực sự trở thành động lực to lớn để Sở KH&CN hoàn thành thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục khẳng định vai trò của ngành KH&CN trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Lê Đức Viên - Giám đốc Sở KH&CN

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập