Quy chế tiếp Công dân của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 13/07/2015 Lượt xem: 67

Ngày 15/5/2015, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 87/QĐ-SKHCN ban hành, Quy chế Tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.

Theo Quy chế này, việc tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ được tổ chức dưới 02 hình thức:

1. Tiếp công dân thường xuyên: Thanh tra Sở là cơ quan thường trực tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ để tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

2. Tiếp công dân định kỳ:

Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng (nếu trùng với ngày nghỉ, lễ, tết thì chuyển sang ngày làm việc liền kề). Trường hợp Giám đốc Sở bận công việc quan trọng không thể tiếp công dân theo lịch đã định thì ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở tiếp công dân.

Thực hiện việc tiếp công dân đột xuất theo quy định tại (Điểm 3, Điều 18 của Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13, ngày 25/11/2013).

3. Thời gian, địa điểm tiếp công dân

- Thời gian tiếp công dân:

+ Buổi sáng: 7h30 đến 11h30.

+ Buổi chiều: 13h30 đến 15h30.

- Địa điểm: Phòng tiếp công dân tại Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, Địa chỉ: số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Ngoài ra, Quy chế này còn quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân khi đến phòng tiếp công dân; trách nhiệm của người tiếp công dân.

Việc ban hành Quy chế Tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ là một trong những kênh quan trọng nhằm tiếp nhận những thông tin, kiến nghị, phản ánh, ý kiến đóng góp về những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ. Qua đó, giúp lãnh đạo Sở có những chủ trương, giải pháp, những đề xuất, kiến nghị đúng đắn, phù hợp; giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, góp phần ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thành phố Đà Nẵng./.

(Thanh tra Sở)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập