Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kinh phí đổi mới công nghệ cho 03 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Người đăng tin: Đinh Hữu Tuyến Ngày đăng tin: 21/09/2021 Lượt xem: 28

Ngày 15/9/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 273/QĐ-SKHCN về việc hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng cho 03 doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Kiến trúc – Nội thất L&W, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Kỹ thuật Khải Phương, Công ty TNHH MTV Thanh Minh Trương.

Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm đem lại giá trị kinh tế cho doanh nghiệp và đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 và nghị quyết 194/NQ-HĐND ngày 19/12/2018; UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 và Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và giao cho Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị chủ trì triển khai thực hiện.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp nhận được sự quan tâm đặc biệt của chính quyền thành phố nói chung và Sở Khoa học và Công nghệ nói riêng.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, Sở Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn các doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ thông qua các kênh trao đổi trực tuyến. Ngay sau khi thành phố Đà Nẵng bắt đầu kiểm soát được tình hình dịch bệnh (trung tuần tháng 9/2021), Sở Khoa học và Công nghệ đã thành lập Hội đồng đồng thẩm định, xem xét và ban hành Quyết định số 273/QĐ-SKHCN ngày 15/9/2021 về việc hỗ trợ kinh phí đổi mới công nghệ đối với hạng mục về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và sở hữu trí tuệ cho 03 doanh nghiệp, cụ thể như sau: Công ty Cổ phần Kiến trúc - Nội thất L&W (hỗ trợ 45 triệu động cho xây dựng đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và đánh giá chứng nhận hợp quy sản phẩm), Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Kỹ thuật Khải Phương (hỗ trợ 3 triệu đồng cho đăng ký nhãn hiệu trong nước), Công ty TNHH MTV Thanh Minh Trương (hỗ trợ 3 triệu đồng cho đăng ký nhãn hiệu trong nước). Đồng thời, Sở đang tiến hành các bước thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ của 05 doanh nghiệp khác bao gồm: 02 dự án nghiên cứu tạo công nghệ, 01 dự án đầu tư thiết bị phục vụ đổi mới công nghệ và 02 đề xuất hỗ trợ lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện hỗ trợ đổi mới công nghệ cho 13 doanh nghiệp với tổng kinh phí là 1.590 triệu đồng. Thời gian tới, Sở sẽ chủ động tìm kiếm, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ nói riêng và các hoạt động hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, vui lòng liên hệ anh Đinh Hữu Tuyến – Phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ; Điện thoại: 0236.3887429, Di động: 0918.388744; Email: tuyendh@danang.gov.vn./.

Đinh Hữu Tuyến

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập