Tìm kiếm

 

Kết quả thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
Người đăng tin: Tuyến Công Trương Ngày đăng tin: 21/09/2021 Lượt xem: 46

Thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu về công tác triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 (sau đây viết tắt là HTQLCL) trong cơ quan hành chính nhà nước ngay từ những năm 2006. Năm 2012, Đà Nẵng là một trong 15 địa phương của cả nước được Bộ Khoa học và Công nghệ tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong quá trình triển khai thực hiện việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.


Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của giai đoạn trước trong công tác xây dựng, áp dụng HTQLCL, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định. Xác định việc áp dụng HTQLCL là một trong những công cụ phục vụ công tác cải cách thủ tục hành chính, căn cứ quy định của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, UBND thành phố chỉ đạo việc xây dựng, áp dụng HTQLCL của các cơ quan hành chính phải có phạm vi  áp dụng đáp ứng toàn bộ Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm một cửa điện tử dùng chung, nhằm mục đích kiểm soát chặt chẽ quá trình, đáp ứng được thời gian, đảm bảo về chất lượng dịch vụ công, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân. Định kỳ hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu trình UBND thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại 100% các cơ quan hành chính, trong đó đảm bảo 1/3 số cơ quan được kiểm tra tại trụ sở theo yêu cầu của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg; đồng thời, thực hiện đầy đủ báo cáo định kỳ tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ về lộ trình chuyển đổi, áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu trình UBND thành phố phê duyệt Đề án xây dựng, chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2021 (Đề án ban hành kèm theo quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 05/7/2019). Kết quả triển khai Đề án, đến thời điểm 30/6/2021, thành phố có 100% các cơ quan chuyên môn cấp sở, UBND cấp huyện và đặc biệt là 100% UBND cấp xã (56/56 UBND xã, phường là đối tượng khuyến khích áp dụng HTQLCL theo Quyết định số19/2014/QĐ-TTg) đã hoàn thành công tác chuyển đổi HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của UBND thanh phố, sự chủ động của Sở Khoa học và Công nghệ cùng sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan hành chính thành phố trong công tác tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg đã góp phần giúp nâng cao và giữ vững thứ hạng về chỉ số cải cách hành chính hàng năm của thành phố luôn thuộc tốp đầu trong cả nước./.

Trương Công Tuyến-Phòng QLTCĐLCL, Sở KH&CN.


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 6 4 2 7 1 3 7

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập