Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam"
Người đăng tin: Đinh Tiên Hoàng Ngày đăng tin: 06/09/2021 Lượt xem: 7

Sở Khoa học và Công nghệ phổ biến, tuyên truyền, hưởng ứng và tích cực tham gia cuộc thi "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" cấp toàn quốc đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa cuộc thi.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập