Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2011/TT-BKHCN quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 09/07/2015 Lượt xem: 119

Ngày 19/06/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ (BKHCN) ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2011/TT-BKHCN ngày 4/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Ngày 19/06/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2011/TT-BKHCN ngày 4/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Theo đó, tại Điều 3 Thông tư số 10/2015/TT-BKHCN sửa đổi quy định biểu tượng kiểm soát viên chất lượng thành: "một hình tròn viền ngoài màu vàng, có nền màu đỏ tươi; phía trong có 02 bông lúa màu vàng tươi, phía dưới nối 02 gốc bông lúa có hình vành khuyên viền màu vàng, nền màu xanh nước biển, bên trong có chữ KSVCL (viết tắt của cụm từ KIỂM SOÁT VIÊN CHẤT LƯỢNG) màu vàng; ở giữa có hình mỏ neo màu vàng; phía trên hình mỏ neo có hình cánh én màu vàng; trên hình cánh én có biểu trưng hình tròn, giữa hình tròn là hình chữ S, lồng chữ V, bên trái chữ S màu vàng và màu đỏ, bên phải chữ S màu xanh nước biển và màu đỏ".

Cũng theo Thông tư số 10/2015/TT-BKHCN, phù hiệu kiểm soát viên chất lượng gắn trên ve áo, cầu vai kiểm soát viên chất lượng gắn trên vai áo trên, biển hiệu kiểm soát viên chất lượng cũng đã được sửa đổi.

Được biết, kiểm soát viên chất lượng là ngạch công chức chuyên ngành kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa được quy định tại Điều 22 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và được Bộ Nội vụ quy định cụ thể tại Thông tư số 10/2009/TT-BNV ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức. Theo đó chức danh, mã số ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng, gồm: Kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa: Mã số ngạch 13.280; Kiểm soát viên chính chất lượng sản phẩm, hàng hóa: Mã số ngạch 13.281; Kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa: Mã số ngạch 13.282; Kiểm soát viên trung cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa: Mã số ngạch 13.283.

Thông tư số 10/2015/TT- BKHCN có hiệu lực kể từ ngày 03/8/2015.

Trần Hải

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập