Công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 09/07/2015 Lượt xem: 96

Ngày 27/5/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ (BKHCN) ban hành Quyết định số 1171/QĐ- BKHCN về việc công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của BKHCN.

Ngày 27/5/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1171/QĐ- BKHCN về việc công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của BKHCN.

Theo đó, Danh mục gồm 6 sản phẩm, nhóm sản phẩm, hàng hóa bao gồm: xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học (5 sản phẩm); mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; đồ chơi trẻ em; các thiết bị điện, điện tử (20 sản phẩm); thép làm cốt bê tông và cuối cùng là khí dầu mỏ hóa lỏng LPG.

Cũng theo Quyết định số 1171/QĐ- BKHCN nói trên, cơ quan được giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu bao gồm: Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa kiểm tra nhóm sản phẩm xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra đối với các sản phẩm, hàng hóa còn lại trong danh mục. Riêng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) thì Quyết định số 1171/QĐ- BKHCN giao trách nhiệm kiểm tra cho Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, Quyết định 1171/QĐ- BKHCN cũng quy định đối với hàng hóa sản xuất trong nước, các hàng hóa thuộc Danh mục nói trên cũng phải thực hiện các biện pháp quản lý theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan.

Quyết định 1171/QĐ- BKHCN có hiệu lực kể từ ngày 27/5/2015.

Trần Hải

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập