Kết nối với Hiệp hội quốc tế các Thị trưởng nói tiếng Pháp về đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Người đăng tin: Võ Đức Anh Ngày đăng tin: 08/09/2021 Lượt xem: 35

Chiều ngày 08/9/2021, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tham gia cuộc họp kết nối với Hiệp hội quốc tế các Thị trưởng nói tiếng Pháp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe các chuyên gia của Hiệp hội quốc tế các Thị trưởng nói tiếng Pháp trình bày báo cáo khảo sát đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ.


Các đại biểu tham gia thảo luận trực tuyến về đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST

Trên cơ sở nghiên cứu khảo sát, báo cáo chỉ ra hiện trạng của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ. Đồng thời, đề ra các giải pháp để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các địa phương trong thời gian đến.

Với kinh nghiệm của mình, Hiệp hội quốc tế các Thị trưởng nói tiếng Pháp đã thống nhất với đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng để cùng phối hợp nghiên cứu đề xuất phương án đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến.

Việc đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp các địa phương định vị được mình, nhìn nhận rõ các điểm mạnh để phát huy, điểm yếu để khắc phục với các giải pháp phù hợp  nhằm tạo lập hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển bền vững và hiệu quả.

Võ Đức Anh

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập