Sớm xây dựng mạng lưới kiểm định cân đồng hồ lò xo tại các quận, huyện -Kỳ 5 – Tại sao phải thành lập bộ phận kiểm định cân đồng hồ lò xo tại các quận, huyện?
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 08/07/2015 Lượt xem: 74

Theo ông Nguyễn Viết Nguyên – Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) cho biết, việc thực hiện Đề án giải quyết được những hạn chế lâu nay. Như khắc phục được sự bị động trong quản lý của các quận huyện, đồng thời tạo thuận lợi tốt nhất cho cá nhân kinh doanh sử dụng cân tại các chợ chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về đo lường (kiểm định và thực hiện phép đo). Cũng như giúp cho Ban quản lý các chợ tổ chức thực hiện tốt văn minh thương mại bảo vệ tốt quyền lợi người tiêu dùng, khắc phục sự chậm trễ trong kiểm định cân hàng năm và tạo sự thống nhất đồng bộ trong quản lý tại các chợ.

Kỳ 1 – Khó khăn từ công tác tổ chức bộ phận kiểm định

Kỳ 2 – Dự kiến thành lập bộ phận kiểm định thuộc Ban quản lý chợ quận, huyện

Kỳ 3 - Dự kiến bộ phận kiểm định tại quận Cẩm Lệ

Kỳ 4 - Chi cục tiếp tục làm việc với Ban quản lý các chợ quận Sơn Trà về Đề án 10985

Ngày 25/12/2012 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Đề án 10985/ĐA-UBND (Đề án 10985) về việc xây dựng mạng lưới cân đối chứng và kiểm định cân thông dụng tại các quận, huyện. Theo đó, mục tiêu cụ thể của Đề án 10985 tập trung vào việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, con người để hỗ trợ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đo lường, quản lý việc sử dụng cân đối chứng trên địa bàn quận, huyện.

Cân đồng hồ lò xo có thời hạn kiểm định là 12 tháng

Theo Đề án 10985, việc xây dựng mạng lưới cân đối chứng để đảm bảo văn minh thương mại, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng. Xây dựng mạng lưới cân đối chứng không chỉ để cho người mua tự kiểm tra định lượng hàng hóa của mình mà còn để cho người bán có thể tự so sánh, đồng thời đó là công cụ trực quan để tuyên truyền, phản ánh việc áp dụng pháp luật trong lĩnh vực đo lường vào cuộc sống, nâng cao ý thức của cộng đồng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cũng theo Đề án 10985, việc triển khai xây dựng bộ phận kiểm định tại Ban quản lý các chợ quận, huyện và Công ty Quản lý Hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng (công ty quản lý chợ) đủ điều kiện để kiểm định các phương tiện đo cân thông dụng mà chủ yếu là cân đồng hồ lò xo (ĐHLX) ở các chợ nhằm tạo sự chủ động cho các cá nhân kinh doạnh ở chợ thực hiện tốt quy định của pháp luật về đo lường, trong đó kiểm định cân theo định kỳ, chiếm vai trò quan trọng không kém.

Theo quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/09/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2, thì cân ĐHLX có thời hạn kiểm định định kỳ là 12 tháng.

Không ai hiểu chợ bằng anh em làm công tác quản lý chợ

Text Box: Theo ông Nguyễn Viết Nguyên – Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) cho biết, việc thực hiện Đề án giải quyết được những hạn chế lâu nay. Như khắc phục được sự bị động trong quản lý của các quận huyện, đồng thời tạo thuận lợi tốt nhất cho cá nhân kinh doanh sử dụng cân tại các chợ chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về đo lường (kiểm định và thực hiện phép đo). Cũng như giúp cho Ban quản lý các chợ tổ chức thực hiện tốt văn minh thương mại bảo vệ tốt quyền lợi người tiêu dùng, khắc phục sự chậm trễ trong kiểm định cân hàng năm và tạo sự thống nhất đồng bộ trong quản lý tại các chợ.

"Kinh nghiệm cho thấy khi có sự tham gia của Công ty Quản lý chợ và Ban Quản lý chợ thì việc kiểm định và quản lý đo lường cân ĐHLX tại các chợ chặt chẽ hơn. Bởi vì không ai hiểu chợ bằng anh em làm công tác quản lý chợ", ông Nguyễn Văn Xuân – Phó Chi cục trưởng chia sẻ với Trang tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.

Sẽ xây dựng 8 bộ phận kiểm định cân đồng hồ lò xo

Theo Đề án 10985, sẽ xây dựng 8 bộ phận kiểm đinh cân đồng hồ lò xo đặt tại Công ty quản lý chợ và 7 UBND quận, huyện.

Cũng theo Đề án 10985, Chi cục có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp quy trong lĩnh vực đo lường. Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triền khai Đề án.

Còn tiếp...

Trần Hải

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập