Uỷ ban thường vụ Quốc hội thảo luận dự án Luật Sở hữu trí tuệ: Hoàn thiện cơ chế bảo hộ sở hữu trí tuệ, thúc đẩy nghiên cứu sáng tạo.
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 05/04/2005 Lượt xem: 10

Chiều 30/3/2005, thảo luận Dự án Luật sở hữu trí tuệ, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng số lượng các tài sản trí tuệ có nhu cầu bảo hộ ngày càng tăng với nhiều công trình nghiên cứu sáng tạo về văn học, nghệ thuật, khoa học đa dạng làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của xã hội; xuất hiện ngày càng nhiều các sáng chế do người Việt Nam tạo ra đáp ứng được các tiêu chuẩn bảo hộ; hàng chục nghìn nhãn hiệu của doanh nghiệp nước ta đã được đăng ký bảo hộ phát huy uy tín trên thị trường. Tuy nhiên, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là vi phạm bản quyền đã trở thành một vấn nạn đáng lo ngại. Có thể nói bất cập lớn nhất ở nước ta hiện nay là chưa nâng cao được hiệu lực, hiệu quả của cơ chế bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Nhiều ý kiến của thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đã phân tích thực trạng xâm phạm đối với các quyền sở hữu ở nước ta với nhiều nguyên nhân, trong đó đặc biệt là vấn đề nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của bảo hộ sở hữu trí tuệ và ý thức tôn trọng pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ. Nhất là vấn đề pháp luật chưa minh bạch và đầy đủ về trình tự, thủ tục, mức độ áp dụng các chế tài liên quan. Thực trạng này đã gây ra những quan ngại nhất định trong các nhà đầu tư và chính phủ nước ngoài. Do vậy, các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy sự cần thiết phải ban hành Luật sở hữu trí tuệ để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và khắc phục những bất cập đang tồn tại, góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu sáng tạo. Hiện nay, lĩnh vực sở hữu trí tuệ ở nước ta được giao cho 3 cơ quan nhà nước quản lý là Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; nhiều ý kiến cho rằng vẫn giữ nguyên mô hình tổ chức này, nhưng quy định về trách nhiệm còn chung chung, chồng chéo và không rõ thẩm quyền của từng cơ quan khi có tranh chấp xẩy ra. Một số ý kiến cho rằng, dự thảo Luật chưa quy định đầy đủ về bồi thường thiệt hại mà quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại là quyền cơ bản trong pháp luật dân sự và được pháp luật quốc tế về sở hữu trí tuệ ghi nhận.

Ông Hồ Đức Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đề nghị Luật sở hữu trí tuệ quy định thời hạn bảo hộ đối với quyền tác giả là 50 năm cho phù hợp với Công ước Berne và các điều ước quốc tế đa phương (đối với phần mềm máy tính có thể ngắn hơn nữa). Bởi vì những quy định trong Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa kỳ chỉ là ràng buộc song phương, không nên mở rộng diện áp dụng trong các quan hệ mới.

Theo:Vista

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập